Το μάθημα πραγματεύεται θέματα διδασκαλίας και διδακτικής της Πληροφορικής και των Νέων Τεχνολογιών