Μάθημα υποχρεωτικό για τους φοιτητές 2ου εξαμήνου της Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Ιωαννίνων