Εισαγωγή και ιστορία υπολογιστικών συστημάτων, διεργασίες, νήματα, συγχρονισμός, αδιέξοδο, χρονοδρομολόγηση επεξεργαστή, διαχείριση μνήμης, εικονική μνήμη, διαχείριση συσκευών, συστήματα αρχείων, ασφάλεια. Το μάθημα περιλαμβάνει εργαστηριακές προγραμματιστικές ασκήσεις που διδάσκουν τη χρήση κλήσεων συστήματος και την τροποποίηση εσωτερικών λειτουργιών του πυρήνα.
http://www.cs.uoi.gr/~stergios/teaching/myy601/