Το μάθημα αυτό είναι συνέχεια του μαθήματος Ηλεκτροδυναμική Ι του 1ου εξαμήνου και περιλαμβάνει την μελέτη των εξισώσεων Maxwell , ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και σχετικιστική ηλεκτροδυναμική.