Το μάθημα προσφέρεται ως επιλεγόμενο στο ΠΜΣ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. 'Επιστήμες της Αγωγής".