Το μάθημα απευθύνεται στις φοιτήτριες/στους φοιτητές του ΠΜΣ "Επιστήμες της Αγωγής" στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα.