Το μάθημα απευθύνεται στις φοιτήτριες/στους φοιτητές του ΜΠΣ "Επιστήμες της Αγωγής" στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και αποτελεί επιλεγόμενο μάθημα κατεύθυνσης.