Σκοπός της κλινικής άσκησης των εκτοετών φοιτητών στην Παιδιατρική είναι να προετοιμαστούν για όταν βγουν στην κοινότητα, στην επίλυση διαφόρων προβλημάτων διαγνωστικών, προγνωστικών, θεραπευτικών, ψυχολογικών αλλά και κοινωνικών που δημιουργεί η αρρώστια ενός παιδιού. Αυτό θα επιτευχθεί όταν οι διδάσκοντες ενθαρρύνουν και στηρίζουν τη διαγνωστική τους σκέψη και οι διδασκόμενοι φροντίσουν να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις της Παιδιατρικής, μιας μεγάλης και δυναμικής ειδικότητας της Ιατρικής. Η παραμονή των φοιτητών στον παιδιατρικό θάλαμο θα τους βοηθήσει να έρθουν σε επαφή με προβλήματα όχι μόνο ιατρικά αλλά και προβλήματα της οικογένειας γενικότερα.

Στο πρόγραμμα του Τομέα Υγείας του Παιδιού για την εκπαίδευση κατά την κλινική άσκηση των φοιτητών γίνεται προσπάθεια να καλυφτεί η Γενική Παιδιατρική και όλες οι υποειδικότητες της, με επίπεδο γνώσεων υψηλό, συνδυάζοντας την εμπεριστατωμένη γνώση με την επιστημονική εμπειρία των διδασκόντων.

Ολοκληρώνοντας την εκπαίδευσή του στην Παιδιατρική, ο φοιτητής ιατρικής θα πρέπει να είναι σε θέση να:

  • Επικοινωνεί με το άρρωστο παιδί  ή τους κηδεμόνες του έτσι ώστε να πάρει ένα σωστό ιατρικό ιστορικό από το παιδί ή τον κηδεμόνα του, γνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες του παιδιατρικού ιστορικού σε σχέση με του ενήλικα
  • Πραγματοποιήσει κλινική εξέταση διαφόρων συστημάτων και ανατομικών περιοχών, προσαρμοσμένη στην ηλικία του παιδιού
  • Σχολιάσει ακτινολογικές εξετάσεις (ακτινογραφία θώρακα-κοιλίας, κυστεογραφία, κ.α.)  και να αναγνωρίσει παθολογικά σημεία
  • Κάνει μία αδρή διαφορική διάγνωση, με βάση το ιστορικό και την κλινική εξέταση μόνο, ανάλογα με την ηλικία του παιδιού
  • Αναφέρει και να δικαιολογήσει τις κατάλληλες και όχι περιττές διαγνωστικές εξετάσεις για τη διαγνωστική προσέγγιση
  • Αναγνωρίζει επείγουσες παιδιατρικές καταστάσεις, να πραγματοποιεί διαφορική διάγνωση και να αναφέρει την ενδεδειγμένη αντιμετώπιση.
  • Γνωρίζει τις κλινικές εκδηλώσεις κοινών οξέων παιδιατρικών νοσημάτων και τις βασικές αρχές της θεραπείας τους
  • Περιγράφει την κλινική εικόνα των βασικότερων χρονίων νοσημάτων και την θεραπευτική τους αντιμετώπιση

Πιστεύουμε ότι με πρόγραμμα σπουδών της Παιδιατρικής οι τελειόφοιτοι φοιτητές της Ιατρικής και μελλοντικοί νέοι ιατροί θα έχουν εκπαιδευτεί σωστά, έχοντας ένα αποτελεσματικό όπλο που θα τους βοηθήσει στη άσκηση της Ιατρικής λαμβάνοντας πάντα υπόψη ότι «το παιδί δεν είναι ένας μικρός ενήλικας».

 

Η υπεύθυνη του μαθήματος

 

Σιώμου Αικατερίνη

Αναπλ. Καθηγήτρια Παιδιατρικής/Παιδονεφρολογίας