Σκοπός της άσκησης των 5ετών φοιτητών της Ιατρικής στο μάθημα «Φυσιολογικό Παιδί-Εισαγωγή στην Παιδιατρική» είναι να αποκτήσουν τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις και κλινικές δεξιότητες για να προσεγγίσουν με βεβαιότητα το φυσιολογικό παιδί και τα διάφορα στάδια αύξησης και ανάπτυξης από τη νεογνική περίοδο μέχρι την εφηβική ζωή. Η κατανόηση της μεταβαλλόμενης φυσιολογίας όλων των συστημάτων κατά την παιδική ηλικία είναι θεμελιώδους σημασίας για την αναγνώριση και αντιμετώπιση των παθολογικών καταστάσεων της Παιδιατρικής. Επιπλέον, οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις πάνω σε σύγχρονα ιατροκοινωνικά θέματα όπως οι εμβολιασμοί, οι διατροφικές ανάγκες, η παιδική παχυσαρκία, ο περιοδικός πρωτοβάθμιος έλεγχος των παιδιών, ο σχολικός εκφοβισμός, ο εθισμός στο διαδίκτυο, οι ανάγκες των εφήβων και η παιδική κακοποίηση.

Ο υπεύθυνος του μαθήματος
 
Αλέξανδρος Μάκης
Αναπλ. Καθηγητής Παιδιατρικής/Παιδοαιματολογίας