Σκοπός του μαθήματος είναι η εκπαίδευση στην κλινική και εργαστηριακή προσέγγιση του φυσιολογικού παιδιού, από τη νεογνική ηλικία έως την εφηβεία. Ολοκληρώνοντας την εκπαίδευσή του στο «Φυσιολογικό Παιδί-Εισαγωγή στην Παιδιατρική», ο φοιτητής ιατρικής θα πρέπει να είναι σε θέση να: • Προσεγγίσει το παιδί και τους γονείς και να λάβει πλήρες ιστορικό παρούσας νόσου, περιγεννητικό, ατομικό, οικογενειακό ιστορικό • Μπορεί να πραγματοποιήσει κλινική εξέταση ενός υγιούς νεογνού • Μπορεί να αναφέρει τα χαρακτηριστικά ενός πρόωρου νεογνού • Μπορεί να εκτιμήσει την αύξηση ενός τελειόμηνου νεογνού • Μπορεί να αναφέρει τις φυσιολογικές τιμές βασικών εργαστηριακών παραμέτρων στο τελειόμηνο νεογνό • Μπορεί να αναφέρει τις ανάγκες σε υγρά, ηλεκτρολύτες, θρεπτικά συστατικά στο τελειόμηνο νεογνό • Μπορεί να αναφέρει τα οφέλη και τις αντενδείξεις του μητρικού θηλασμού και τις ιδιαιτερότητες του μητρικού γάλατος σε σχέση με το αγελαδινό • Μπορεί να περιγράψει τον χρονικό σχεδιασμό εισαγωγής στερεών τροφών στο διαιτολόγιο του βρέφους • Μπορεί να περιγράψει το βασικό πρόγραμμα εμβολιασμών και τις ενδείξεις αναβολής του εμβολιασμού σε παιδιά και εφήβους • Μπορεί να περιγράψει τις κλίμακες ανάπτυξης (εκατοστιαίες θέσεις) για την εκτίμηση του ύψους, του βάρους και της περιμέτρου κεφαλής των νεογνών και παιδιών • Μπορεί να περιγράψει την κλίμακα ψυχοκινητικής εξέλιξης Denver ΙΙ και την χρησιμότητα αυτής (ικανότητα διάκρισης πιθανών υποκείμενων μεγάλων κατηγοριών νοσημάτων) • Μπορεί να πραγματοποιήσει φυσική εξέταση στο αναπνευστικό σύστημα στο υγιές παιδί και να αναφέρει τις ιδιαιτερότητες αυτής στο παιδί • Μπορεί να περιγράψει τους μηχανισμούς φυσιολογικής μετάβασης από την εμβρυική στην νεογνική κυκλοφορία • Μπορεί να περιγράψει τις φυσιολογικές αλλαγές στην κυκλοφορία από την νεογνική μέχρι την εφηβική ηλικία • Μπορεί να πραγματοποιήσει σωστή φυσική εξέταση του καρδιαγγειακού του παιδιού • Μπορεί να διακρίνει τα αθώα φυσήματα (είδη, συχνότητα, σημασία) • Μπορεί να αναγνωρίσει το φυσιολογικό ΗΚΓ στην παιδική ηλικία και τις αλλαγές αυτού με την ηλικία • Μπορεί να περιγράψει τους βασικούς σταθμούς ωρίμανσης της νεφρικής λειτουργίας στη βρεφική-παιδική ηλικία • Μπορεί να περιγράψει τους τρόπους εκτίμησης της σπειραματικής και σωληναριακής λειτουργίας • Μπορεί να εκτιμήσει τα ευρήματα της γενικής ούρων και της συλλογής ούρων 24ώρου • Μπορεί να αναφέρει τις φυσιολογικές ανάγκες σε υγρά και ηλεκτρολύτες στα παιδιά • Μπορεί να εκτιμήσει τις εκατοστιαίες θέσης αρτηριακής πίεσης με την χρησιμοποίηση πινάκων αρτηριακής πίεσης ανάλογα με το φύλο, την ηλικία, και την εκατοστιαία θέση του ύψους σώματος του παιδιού • Μπορεί να εκτιμήσει τις ιδιαιτερότητες της αιμοποίησης, της αιμόστασης και του μεταβολισμού του σιδήρου από τη νεογνική μέχρι την εφηβική ηλικία • Μπορεί να αναφέρει τις μεταβολές των τύπων της αιμοσφαιρίνης κατά τη μετάβαση από την εμβρυική, στη νεογνική και βρεφική ζωή • Μπορεί να αξιολογήσει την γενική εξέταση αίματος στο φυσιολογικό παιδί • Μπορεί να διακρίνει τις αλλαγές στον τύπο των λευκών αιμοσφαιρίων στις διάφορες φάσεις της παιδικής ηλικίας • Μπορεί να προσδιορίσει την σημασία των χρόνων πήξης, καθώς και φυσιολογικές τιμές αυτών σε νεογνά και παιδιά • Μπορεί να αναφέρει τις κύριες πηγές πρόσληψης βιταμίνης D • Μπορεί να αναφέρει τα φυσιολογικά όρια και μονάδες μέτρησης της βιταμίνης D [25ΟΗD και 1,25(ΟΗ)2D] • Μπορεί να διακρίνει τα ενδεικτικά σημεία από το ιστορικό και την φυσική εξέταση ενός παραμελημένου ή κακοποιημένου παιδιού. Ο υπεύθυνος του μαθήματος Ν. Χαλιάσος Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδιατρικής