Δυνατότητες των ΤΠΕ στη σχολική & κοινωνική ένταξη των μαθητών με αναπηρία.
Σχεδίαση διδακτικών παρεμβάσεων με την υποστήριξη των ΤΠΕ για μαθητές με ειδικές δεξιότητες.

Στόχοι

Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

  1. Διακρίνουν τις δυνατότητες των ΤΠΕ στη σχολική & κοινωνική ένταξη των μαθητών με αναπηρία.
  2. Σχεδιάζουν και υλοποιούν διδακτικές παρεμβάσεις υποστηριζόμενες από ΤΠΕ για μαθητές με διάφορες αναπηρίες
  3. Σχεδιάζουν εκπαιδευτικές έρευνες υποστηριζόμενες από ΤΠΕ για τη σχολική & κοινωνική ένταξη των μαθητών με αναπηρία.