Η εξοικείωση των φοιτητών με την τεχνολογία που χρησιμοποιείται για να απαντηθούν επιστημονικά ερωτήματα, με ιδιαίτερη σημασία στην αναζήτηση και  παρουσίαση ερευνητικών άρθρων της εκάστοτε τελευταίας χρονιάς.
Απώτερος στόχος είναι η ικανότητα κριτικής ανάλυσης μέσα από την συνειδητοποίηση της πολυπλοκότητας των επιστημονικών ερωτημάτων αλλά και η κατανόηση της επιλογής και των ορίων των τεχνικών στην απαίτηση νέας τεχνολογίας στην διάγνωση και θεραπεία.