Περιγραφή μαθήματος: Εισαγωγή. Βασικές έννοιες περιγραφικής επιδημιολογίας (μετρήσεις, κατανομές, επίπτωση, επιπολασμός, επιβίωση, προτύπωση, ορισμοί νόσων). Γενικές αρχές προληπτικής ιατρικής. Αιτιότητα. Τεκμήρια και ενδείξεις στην ιατρική πράξη. Μέτρα αποτελέσματος και μέτρα σχέσης. Προγνωστικά συστήματα. Χαρακτηριστικά και εκτίμηση διαγνωστικών δοκιμασιών. Εκτίμηση θεραπευτικών μέσων και μέτρα θεραπευτικού αποτελέσματος και εκτίμηση παρενεργειών. Επιδημίες. Διατροφή, άσκηση. Συμβουλευτικές παρεμβάσεις. Συμπεριφορές με μεγάλες επιπτώσεις στη δημόσια υγεία (κάπνισμα, αλκοόλ, οδήγηση). Μέτρα διαλογής. Επαγγελματική Υγιεινή. Ενδεικνυόμενα προληπτικά μέτρα ανάλογα με την ηλικία. Εμβόλια και χημειοπροφύλαξη. Ενδεικνυόμενα προληπτικά μέτρα σε ειδικούς πληθυσμούς. Στατιστικές έννοιες στην επιδημιολογία και κλινική πράξη, υποθέσεις και πιθανότητες. Τυχαία σφάλματα, σφάλματα επιλογής, σύγχυση, σφάλματα πληροφορίας.