Το μάθημα ασχολείται με την σε βάθος περιγραφή της δομής των ατόμων. Εστιάζει στις βασικές αλληλεπιδράσεις, στις τεχνικές υπολογισμού των κυματοσυναρτήσεων των καταστάσεων κι αντίστοιχων ενεργειακών τους επιπέδων,  την αλληλεπίδραση τους με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, καθώς και τη συμπεριφορά τους σε εξωτερικά ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία.