Στοιχεία θεωρίας ζωνών και αγωγιμότητα. Πυρηνική δομη: Ταξινόμηση πυρήνων. Μοντέλα δομής του πυρήνα. Διασπάσεις α και β. Σχάση και σύντηξη. Στοιχειώδη σωματίδια: Θεμελιώδεις δυνάμεις της φύσεως. Ταξινόμηση των σωματιδίων. Περιγραφή του καθιερωμένου προτύπου. Πειραματικές συσκευές. Κοσμολογία.