1. Προηγμένη χρήση ΤΠΕ στην τάξη.
  2. Προηγμένη χρήση πολυμέσων στην τάξη.
  3. Προηγμένη δομή και σύνταξη εργασίας.
  4. Προηγμένη δημιουργία εκπαιδευτικού λογισμικού.