Σκοπός/στόχοι του μαθήματος.

  •  Η σε βάθος μελέτη θεμάτων των Φυσικών Επιστημών και των τρόπων διδακτικής διαμεσολάβησης για τη μάθηση τους από τους μαθητές της πρωτοσχολικής εκπαίδευσης.