Ο νέος τίτλος του μαθήματος ΠΕΥ 302_ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ είναι: ΠΕΥ302_ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΥΘΜΟΣ ΚΙΝΗΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ και προσφέρεται

στο χειμερινό εξάμηνο του δευτέρου έτους. Οι παλιοί φοιτητές και φοιτήτριες που είχαν δηλώσει το μάθημα με τον παλιό τίτλο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ θα παρακολουθούν τις ανακοινώσεις και τις σημειώσεις του αντίστοιχου νέου μαθήματος ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΥΘΜΟΣ ΚΙΝΗΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ από την τρέχουσα σελίδα.