Περιγράφονται οι εξαρτησιογόνες ουσίες («Ναρκωτικά»), με έμφαση στις φαρμακολογικές και στις τοξικολογικές τους ιδιότητες. Επίσης, γίνεται αναφορά σε ιστορικούς, κοινωνικούς και νομικούς παράγοντες που σχετίζονται με τη χρήση και την κατάχρηση εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ενότητες που διδάσκονται:

  • Αλκαλοειδή του οπίου
  • Κατασταλτικά
  • Ψυχοδιεγερτικά
  • Κάνναβη
  • Καπνός
  • Ψευδαισθησιογόνα