Αντικείμενο του μαθήματος: Η διαχείριση ασθενούς που πονά.

Περιεχόμενο του Μαθήματος: Ορισμός και κλινικά σύνδρομα πόνου, ανατομία, φυσιολογία και φαρμακολογία πόνου. Γενικές αρχές εκτίμησης του πόνου και διαχείρισής του. Επεμβατικές τεχνικές αντιμετώπισης πόνου. Αντιμετώπιση οξέος και χρόνιου πόνου καλοήθους και μη αιτιολογίας. Αντιμετώπιση επιπλοκών θεραπείας πόνου. Παρηγορητική αγωγή.

Μορφή και εκβάσεις διδασκαλίας: Το μάθημα διδάσκεται με παραδόσεις αμφιθεάτρου, σενάρια πόνου στο κέντρο ιατρικής προσομοίωσης και κλινική άσκηση σε μικρές ομάδες στα Ιατρεία Πόνου, στη Μετεγχειρητική Ανάνηψη και σε θαλάμους ασθενών. Το τελικό επίπεδο γνώσεων επιτρέπει την εκτίμηση, διαφορική διάγνωση και αντιμετώπιση του πόνου με χορήγηση οπιοειδών και μη φαρμάκων και την εφαρμογή επεμβατικών τεχνικών. Οι φοιτητές αξιολογούνται από τη συμμετοχή τους στο αμφιθέατρο, στο κέντρο προσομοίωσης, κατά την κλινική άσκηση και από τα αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων (MCQ). Πριν και μετά το τέλος του μαθήματος γίνεται αυτοαξιολόγηση με ειδικό ερωτηματολόγιο.

Ώρες εκπαίδευσης για κάθε φοιτητή: 32

Εξάμηνο εκπαίδευσης: 9ο

ECTS: 2

Διδάσκοντες: Γ. Παπαδόπουλος Καθηγητής Αναισθησιολογίας,  Π. Τζίμας Αναπληρωτής Καθηγητής Αναισθησιολογίας

Υπεύθυνος μαθήματος: Πέτρος Τζίμας Αναπληρωτής Καθηγητής Αναισθησιολογίας