6 ο Έτος (ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ κάθε ομάδα χ 2 εβδομάδες)

Ύλη μαθήματος: Βασικές αρχές αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών: πρωτογενής και δευτερογενής αξιολόγηση. Αντιμετώπιση απόφραξης αεραγωγού από ξένο σώμα. Αντιμετώπιση απόφραξης αεραγωγού με ή χωρίς βοηθητικά μέσα. Βασικής αρχές φλεβοκέντησης, ενδοοστικής οδού και κεντρικών καθητηριασμών. Ο αερισμός στην επείγουσα Ιατρική με στοματοφαρυγγικό αεραγογωγό - προσωπίδα και συσκευή AMBU. Η διατήρηση βατότητας του αεραγωγού με λαρυγγική μάσκα ή διασωλήνωση. Βασική αναζωογόνηση. Εξειδικευμένη αναζωογόνηση. Η αυτόματη απινίδωση. Οι αρρυθμίες στην επείγουσα προνοσοκομειακή Ιατρική. Η αντιμετώπιση του shock στην επείγουσα Ιατρική. Βασικοί κανόνες επείγουσας αντιμετώπισης τραύματος. Η χορήγηση υγρών και ηλεκτρολυτών στην επείγουσα Ιατρική. Το παιδιατρικό τραύμα. Η κρανιοεγγεφακλική κάκωση. Η αντιμετώπιση της υποθερμία Αντιμετώπιση της θερμοπληξίας. Το λιποθυμικό επεισόδιο. Το υπογλυκαιμικό και το υπεργλυκαιμικό κώμα. Κώμα αγνώστου αιτιοολογίας στην επείγουσα Ιατρική. Η αντιμετώπιση των επιληπτικών κρόσεων στην επείγουσα Ιατρική. Επείγουσα Ιατρική και αντιμετώπιση πόνου. Η αντιμετώπιση του αλλεργικού Shock. Μεταβολικές διαταραχές και επείγουσα αντιμετώπιση. Δηλητηριάσεις. Επείγοντα αναπνευστικά προβλήματα. Επείγουσα Ιατρική και εγκυμοσύνη. Ιατρική προσομοίωση επειγόντων περιστατικών προνοσοκομειακά. Ιατρική προσομοίωση επειγόντων περιστατικών ενδονοσοκομειακά.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: Η πρακτική άσκηση γίνεται σε ομάδες των 20 ατόμων στο Κέντρο Ιατρικής εξομοίωσης σε προπλάσματα και σε υπολογιστές, όπως επίσης στο Νοσοκομείο. Η διάρκεια άσκησης για κάθε ομάδα φοιτητών είναι 80 ώρες. Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης: Φλεβοκέντηση σε πρόπλασμα και σε ασθενείς. Μέθοδος βατότητας αεραγωγού. Τοποθέτηση στοματοφαρυγγικού και ρινοφαρυγγικού αεραγωγού σε πρόπλασμα και σε ασθενείς. Αερισμός με συσκευή AMBU και μάσκα προσώπου. Τοποθέτηση λαρυγγικής μάσκας σε πρόπλασμα ή ασθενείς. Βασική αναζωογόνηση άσκηση σε πρόπλασμα. Αρρυθμίες της ανακοπής – Αντιμετώπιση σε πρόπλασμα. Εξειδικευμένη αναζωογόνηση και απινίδωση. Ιατρική εξομοίωση καρδιακών ρυθμών, πνευμονικών ήχων, απινίδωσης. Ιατρική εξομοίωση αντιμετώπισης οξύ στεφανιαίου συνδρόμου στην επείγουσα Ιατρική. Ιατρική εξομοίωση αντιμετώπισης λιποθυμικού επεισοδίου. Ιατρική προσομοίωση αντιμετώπισης απόφραξης αεραγωγού. Ιατρική εξομοίωση αντιμετώπισης βρογχόσπασμου. Ιατρική προσομοίωση αντιμετώπισης ανακοπής. Ιατρική προσομοίωση αντιμετώπισης υποθερμίας. Ιατρική προσομοίωση αντιμετώπισης θερμοπληξίας. Ιατρική προσομοίωση αντιμετώπισης υπογλυκαιμικού και υπεργλυκαιμικού κώματος. Ιατρική προσομοίωση αντιμετώπισης κώματος άγνωστης αιτιολογίας. Ιατρική προσομοίωση αντιμετώπισης δηλητηριάσεων. Ιατρική εξομοίωση Αντιμετώπιση άσθματος. Ιατρική προσωμοίωση: Σενάρια επείγουσας αντιμετώπισης. Πρακτική άσκηση στο νοσοκομείο.

Διδάσκοντες: Γ. Παπαδόπουλος Καθ. Αναισθησιολογίας, Ε. Αρναούτογλου Αναπλ. Καθ. Αναισθησιολογίας, Α. Πέτρου Επικ Καθ. Αναισθησιολογίας, Π.Τζίμας Επικ. Καθ. Αναισθησιολογίας

Υπεύθυνος μαθήματος: Γεώργιος Στ. Παπαδόπουλος, Καθηγητής Αναισθησιολογίας