Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση μικροσκοπικών φαινομένων μέσα από τις φυσικές και μαθηματικές αρχές της Κβαντικής Θεωρίας.