Η ΚΘ - ΙΙ ασχολείται με την επίλυση ρεαλιστικών κβαντικών μοντέλων