1. Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας: ορισμός, συνοπτική βιβλιογραφική επισκόπηση.

2. Τα κείμενα των ΜΜΕ και η κριτική ανάλυσή τους.

3. Η στάση «υψηλής εικονικής ευμένειας» και οι ρόλοι των πομπών και των αποδεκτών.

4. Βασικές αρχές της επικοινωνιακής εκπαίδευσης.

5. Ο αλφαβητισμός στα ΜΜΕ.

6. Το κίνημα αγωγής στη χρήση των ΜΜΕ και η σχέση του με την εκπαιδευτική διαδικασία.

7. Η επίδραση των προγραμμάτων των μέσων στη συγκρότηση των κοινωνικών/ γλωσσικών ταυτοτήτων των νηπίων.

8. Η αξιοποίηση της γλώσσας των ΜΜΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία – Η χρήση του αυθεντικού υλικού στο Νηπιαγωγείο.

9. Προτεινόμενες εκπαιδευτικές εφαρμογές της γλώσσας των μέσων.

10. Τα παιδιά στα «ριάλιτι» - Η προστασία της παιδικής ηλικίας από τις επιπτώσεις των ΜΜΕ.