Βιοτεχνολογία (Α+): Όλοι οι συμμετέχοντες

Φίλτρα

Ομάδα Συζητήσεων Ομάδα Συζητήσεων Ανακοινώσεις

Παρουσιάσεις συνεργατών

Φάκελος Φάκελος Ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση (Interstitial Pulmonary Fibrosis / IPF): ευρήματα από την μοριακή ανάλυση και συσχετισμοί με τον παθογενετικό μηχανισμό της νόσου

Φάκελος Φάκελος Identifying novel therapeutic targets for tumors with dysregulated PI3K/mTOR signaling

Φάκελος Φάκελος Μοριακές Νόσοι (Molecular diseases) - Κυστική Ίνωση (Cystic Fibrosis)

Φάκελος Φάκελος Ερευνητική προσέγγιση διαταραχών του ΚΝΣ - Μοριακή βάση ψυχιατρικών διαταραχών

Φάκελος Φάκελος Πολυπαραγοντικά νοσήματα - Συγγενείς ανωμαλίες του ουροποιητικού συστήματος (πειραματική προσέγγιση)

Φάκελος Φάκελος Το δυναμικό γένωμα:μελέτη του φαινομένου της ρετρομετάθεσης &φυσιολογικός ρόλος των ρετροτρανσποζονίων

Φάκελος Φάκελος Ενδοκρινολογία και μοριακή βιολογία: «Νέες θεραπείες, διαγνωστικοί γρίφοι»

Φάκελος Φάκελος In Vivo Role of the Local Hemodynamic Environment in Coronary Atherosclerosis: Bench-to-Bedside Translation

Φάκελος Φάκελος Computational Epigenetics: Combinatorial Patterns of Histone Posttranslational Modifications

Φάκελος Φάκελος Μελέτη των μονοπατιών ενδο- και εξω-κυττάρωσης με τεχνικές μικροσκοπίας

Φάκελος Φάκελος Activation pathway of Src kinase reveals intermediate states as targets for drug design

Φάκελος Φάκελος Διαφοροποίηση εμβρυονικών βλαστικών κυττάρων προς καρδιαγγειακούς τύπους κυττάρων

Μοριακές ασθένειες

Φάκελος Φάκελος Άγχος και γαστρεντερικός σωλήνας

Φάκελος Φάκελος Αυπνία

Φάκελος Φάκελος ER stress & έλλειψη ύπνου

Φάκελος Φάκελος Primary Chronic Insomnia: Neuroendocrine Regulation, Metabolism of Glucoseand Lipids and alterations in HPA, HPT Axes and GnRH hormone

Φάκελος Φάκελος Το Κιρκαδιανό Ρολόι στα κύτταρα & Συνέπειες διαταραχών του

Φάκελος Φάκελος Διατροφή και Καρδιαγγειακά

Φάκελος Φάκελος Φαγητό και διάθεση

Φάκελος Φάκελος Stress and cardiovascular disease

Φάκελος Φάκελος Περιφερικά ρολόγια και ρολόι στο δωδεκαδάκτυλο

Φάκελος Φάκελος Φαγητό και κατάθλιψη

Φάκελος Φάκελος Διατροφή και Παθήσεις του Γαστρεντερικού

Φάκελος Φάκελος Ο ύπνος

Φάκελος Φάκελος Ύπνος και όνειρα

Φάκελος Φάκελος Το άγχος

Φάκελος Φάκελος Κιρκαδιανός ρυθμός και κυτταρικός κύκλος

Φάκελος Φάκελος Stress και Κατάθλιψη

Φάκελος Φάκελος Η ενεργοποίηση του μονοπατιού Wnt προωθεί τη νευρωνική διαφοροποίηση του γλοιοβλαστώματος

Φάκελος Φάκελος Ο eIF4EBP3L ελέγχει την TORC1 στην εξαρτώμενη από τη δραστηριότητα μυϊκή ανάπτυξη ρυθμίζοντας ειδικώς την έναρξη της μετάφρασης του Mef2ca

Φάκελος Φάκελος Γλυκόλυση εντός του κυστιδίου παρέχει ενέργεια on-board για ταχεία αξονική μεταφορά

Φάκελος Φάκελος Κιρκαδιανά μοτίβα γονιδιακής έκφρασης στον ανθρώπινο εγκέφαλο και διακοπή τους στη μείζονα καταθλιπτική διαταραχή

Φάκελος Φάκελος Χρόνια Έκθεση στη Κορτικοστερόνη & η Μνήμη του Φόβου

Φάκελος Φάκελος DEspR: Ένα παράδειγμα στοχευμένης θεραπείας για τον καρκίνο

Φάκελος Φάκελος Η διακοπή του κιρκαδιανού ρυθμού οδηγεί στην αντίσταση στην ινσουλίνη και στην παχυσαρκία

Φάκελος Φάκελος Integrative Network Analysis Unveils Convergent Molecular Pathways in Parkinson’s Disease and Diabetes

Φάκελος Φάκελος Αργοί και Γρήγοροι Γάμμα Ρυθμοί Συντονίζουν Διαφορετικούς Τρόπους Χωρικής Ταξινόμησης στα Κύτταρα του Ιππόκαμπου

Φάκελος Φάκελος Memory recall and modifications by activating neurons with elevated CREB

Φάκελος Φάκελος CQ και Β19V

Φάκελος Φάκελος Υποδοχείς GPCR: Το κλειδί στα Φάρμακα του Μέλλοντος

Φάκελος Φάκελος GPR17 Yποδοχείς-Μελλοντική Θεραπεία για Ασθένειες του ΚΝΣ

Φάκελος Φάκελος HPRT-Deficiency Dysregulates cAMP-PKA Signaling and Phosphodiesterase 10A Expression: Mechanistic Insight and Potential Target for Lesch-Nyhan Disease?

Φάκελος Φάκελος Περιλήψεις εργασιών

Βιοτεχνολογία

Φάκελος Φάκελος Regulation of Daily Locomotor Activity and Sleep by Hypothalamic EGF Receptor Signalling

Φάκελος Φάκελος Εξατομικευμένη Ιατρική

Φάκελος Φάκελος Structural and functional diversity generated by alternative mRNA splicing

Φάκελος Φάκελος Βία και επιθετικότητα, μια μοριακή προσέγγιση

Φάκελος Φάκελος Πρόγραμμα ανθρώπινου γονιδιώματος και εξέλιξη

Φάκελος Φάκελος Το μονοπάτι του RNAi

Φάκελος Φάκελος Stress and immune system

Φάκελος Φάκελος Διηθητικά κυτταροτοξικα Τ-λεμφοκύτταρα στοχεύουν συμπαγείς όγκους ‘συγκρατούμενα’ από υπεραντιγονική χιμαιρική πρωτεΐνη

Φάκελος Φάκελος Νευρικό και ανοσοποιητικό σύστημα

Φάκελος Φάκελος Superantigens (Sags) ή Υπεραντιγόνα

Φάκελος Φάκελος Τοπικός ύπνος σε ξύπνιους αρουραίους

Φάκελος Φάκελος Efficient tumour formation by single human melanoma cells

Φάκελος Φάκελος Η επίδραση αντιοξειδωτικών και ογκογονιδίων στο μεταβολισμό κυττάρων που έχουν αποκολληθεί από τη βασική μεμβράνη - σωτηρία από τη μοίρα «ANOIKIS»

Φάκελος Φάκελος Γήρανση και επιγενετική

Φάκελος Φάκελος The Serious Search for an Anti-Aging Pill

Φάκελος Φάκελος Brain to Plasma Amyloid-β Efflux: a Measure of Brain Amyloid Burden in a Mouse Model of Alzheimer’s Disease

Φάκελος Φάκελος Placebo and Opioid Analgesia-imaging a Shared Neuronal Network

Φάκελος Φάκελος Ανθρώπινο Γονιδίωμα

Φάκελος Φάκελος Ενεργοποίηση και εντόπιση των Ras-like GTPases

Φάκελος Φάκελος Chromatin remodeling by RNA polymerase

Φάκελος Φάκελος Cell to cell fusion

Φάκελος Φάκελος HIF-1α and p53: the ODD couple?

Φάκελος Φάκελος Regulation of mRNA translation by protein folding in the endoplasmic reticulum

Φάκελος Φάκελος Central control of fever and female body temperature by RANKL/RANK

Φάκελος Φάκελος Ο ρόλος της Caveolin-1 στη σύνδεση με τη Desmoglein-2 και τη δυναμική των δεσμοσωμάτων

Φάκελος Φάκελος Επιδερμική ηλεκτρονική

Φάκελος Φάκελος The Connectome of a Decision-Making Neural Network

Φάκελος Φάκελος To κρυπτόχρωμα είναι ένας αισθητήρας μπλε φωτός που ρυθμίζει τη συχνότητα διέγερσης των νευρώνων

Φάκελος Φάκελος H διαμεσολαβούμενη απo microrna υπερρύθμιση της συνδεδεμένης με ιντεγκρίνη κινάσης προωθεί την εξέλιξη του καρκίνου που επάγεται απο Src

Φάκελος Φάκελος Ο Γευσιτοπικός χάρτης των γευστικών ποιοτήτων στον εγκέφαλο των θηλαστικών

Φάκελος Φάκελος Αμφίδρομος έλεγχος της κοινωνικής ιεραρχίας από την αποτελεσματικότητα των νευρωνικών συνάψεων στον μέσο προμετωπιαίο φλοιό

Φάκελος Φάκελος Quantitative Real time PCR

Φάκελος Φάκελος Serca2- Ελεγχόμενη από ιόντα ασβεστίου –ρυθμίζει την κερατινοκυτταρική προσκόλληση και διαφοροποίηση που διαμεσολαβούν μέσω της σφιγγολιπιδιακής διόδου : ένας θεραπευτικός στόχος για την ασθένεια του Darier

Φάκελος Φάκελος Ένας επιλεκτικός ρόλος της ντοπαμίνης στη μάθηση που ωθείται από την επιβράβευση