Παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ Ι: Όλοι οι συμμετέχοντες

Φίλτρα

Ομάδα Συζητήσεων Ομάδα Συζητήσεων Ανακοινώσεις

2. Γνωστική ταξινομία Bloom

Ανάθεση εργασίας Ανάθεση εργασίας Παραδείγματα στοχοθεσίας κατά Bloom και μαθησιακά αντικείμενα