Θέμα Όνομα Περιγραφή
Αρχείο Εισαγωγή

Εισαγωγή μαθήματος

1 - Υπολογιστικές Προσεγγίσεις σε Βιολογικές Διαδικασίες Αρχείο Κεφάλαιο 1

Κυτταρικές Δομές

Αρχείο Κεφάλαιο 2

Αποκωδικοποίηση Γονιδιώματος και Συστημική Ανάλυση

Αρχείο Κεφάλαιο 3

Γονιδιακή Ρύθμιση

Αρχείο Κεφάλαιο 4

Φυλογένεση

Αρχείο Κεφάλαιο 5

Κλινικές και Βιολογικές Βάσεις Δεδομένων

2 - Υπολογιστικές Εφαρμογές Αρχείο Κεφάλαιο 6

Διαχείριση και Ανάλυση DNA

Αρχείο Κεφάλαιο 7

Στοίχιση Ακολουθιών

Αρχείο Κεφάλαιο 8

Διαχείριση και Ανάλυση Πρωτεΐνών

Αρχείο Κεφάλαιο 9

Κατασκευή Φυλογενετικών Δένδρων

Αρχείο Κεφάλαιο 10

Ανάλυση Μικροσυστοιχιών - Δίκτυα Γονιδίων

3 - Υπολογιστικά Εργαλεία Αρχείο Κεφάλαιο 11

Πιθανοκρατικό Πλαίσιο

Αρχείο Κεφάλαιο 12

Κρυμμένα Μοντέλα Markov

Αρχείο Κεφάλαιο 13

Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα

Αρχείο Κεφάλαιο 14

Γενετικοί Αλγόριθμοι