Θέμα Όνομα Περιγραφή
Αρχείο Περιεχόμενο του μαθήματος
1. Φυλετική αναπαραγωγή, βασικές έννοιες Γενετικής-κληρονομικότητας Διεύθυνση URL Διδάσκουσα: Μ. Σύρρου
Αρχείο Haplotypes-video
Haplotypes-video
Αρχείο Κληρονομικότητα ΚΕΦ20 Bασικές αρχές κυτταρικής Βιολογίας Alberts

Mendel-Γονίδια- γενεαλογικά δένδρα-Mονογονιδιακά νοσήματα- Ανασυνδυασμός- συχνότητα ανασυνδυασμού- γενετική ανάλυση σύνδεσης-γενετικός χάρτης-Χαρακτηριστικά υπολειπόμενα, επικρατητικά και φαινότυπος ετεροζυγώτη/ ομοζυγώτη-μεταλλάξεις και επιλογή-Γενετική χαρτογράφηση στον άνθρωπο-δείκτες DNA-SNPs- απλότυποι- αναγνώριση παλιών και νέων μεταλλάξεων-γενετική διαλογή

Φάκελος Μείωση

Μείωση-Φάσεις μείωσης- ΕπιχιασμόςΑνασυνδυασμός- Κλινικής σημασίας αναφορές

Σελίδα Ερωτήσεις κατανόησης

Ερωτήσεις κατανόησης της ύλης

2. Εισαγωγικές έννοιες-Μέθοδοι μελέτης κυττάρων Αρχείο Εισαγωγή στην κυτταρική βιολογία

Κεφάλαιο 1 (Το κύτταρο. Cooper G and Hausman RE)

3. Oργάνωση γονιδιωμάτων και πυρήνα πυρήνα Αρχείο Πυρήνας

Κεφάλαιο 9 (ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ GM Cooper and RE Hausman)

Αρχείο Οργάνωση και αλληλούχιση γονιδιωμάτων

Κεφάλαιο  5 (ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ GM Cooper and RE Hausman)

4. Κυτταροσκελετός Αρχείο 1. Ακτίνη

.

Αρχείο 2. Μυοσίνη

.

Αρχείο 3. Ινίδια ΕΜ

.

Αρχείο 4. Κυτταρική μετανάστευση

.

Αρχείο 5. Μικροσωληνίσκοι

.

Αρχείο 6. Κινεσίνη - Δυνείνη

.

5. Δομικά χαρακτηριστικά της πλασματικής μεμβράνης Αρχείο 1. Η κυτταρική μεμβράνη

.

Αρχείο 2. Μεμβρανικός σκελετός

.

Αρχείο 3. Διακυτταρικές συνδέσεις

.

Αρχείο 4. Συνδέσεις κυττάρου - υποστρώματος

.

Φροντιστήριο Αρχείο ΑΓΓΕΛ
Αρχείο ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ-Γονιδιακή αποσιώπηση

.

Αρχείο Micro RNA formation and function-Αγγελίδης
Αρχείο Intelligent siRNA-Αγγελίδης
Αρχείο FOTSIS-TZAVARAS- ΙΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ και ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Αρχείο Βάσεις δεδομένων και εργαλέια αναζήτησης-Πολίτου/Φριλίγγος
Αρχείο Βάσεις δεδομένων2-Πολίτου Φριλίγγος

.

Αρχείο M. Σύρρου. Συγχρονη διερεύνηση γενετικών νοσημάτων

Πως γίνεται σήμερα η διερεύνηση/ διάγνωση γενετικών νοσημάτων.

Τι ειναι γενετικός έλεγχος και που μπορεί να βοηθήσει. Διαγνωστική δοκιμασία, προσυμπτωματικός, προγνωστικός έλεγχος, ελεγχος γενετικής προδιάθεσης. Τεχνικές ανάλυσης- διακριτική ικανότητα. Τεχνικές που επιτρέπουν να έχουμε  εικόνα ολόκληρου του γονιδιώματος ή στοχευμένη ανάλυση.

Αποτέλεσμα γενετικής εξέτασης και τι μπορεί να σημαίνει για τον κλινικό.

Γιατί κάνουμε γενετικό έλεγχο σε περιπτώσεις που η φαινοτυπική εικόνα είναι απολύτως σαφης; 9π.χ. σ. Down)

Φάκελος E. Κωλέττας

1Α. Γενωμική ανάλυση οργανισμών μοντέλων

1Β. Lac operon

Ιικοί φορείς και ιατρικές εφαρμογές Αρχείο Viral_vectors