Θέμα Όνομα Περιγραφή
1. Περιγραφή και απαιτήσεις του μαθήματος Η/Υ II Αρχείο Περιγραφή και στόχοι του μαθήματος Η/Υ II - 2014

Περιγραφή και στόχοι του μαθήματος Η/Υ II - 2014

2. Ταξίδι στις βάσεις δεδομένων, δεδομένα, μοντέλα, αρχεία, μετατροπές, διαδίκτυο, λήψη και χειρισμός δεδομένων Αρχείο Ένα μικρό ταξίδι στις βάσεις δεδομένων

Ένα μικρό ταξίδι στις βάσεις δεδομένων

3. Το σχεσιακό μοντέλο δεδομένων και οι σχεσιακές βάσεις δεδομένων Αρχείο Το σχεσιακό μοντέλο δεδομένων

Το σχεσιακό μοντέλο δεδομένων

4. Σχεσιακή άλγεβρα Αρχείο Σχεσιακή άλγεβρα (παρουσίαση)

Σχεσιακή άλγεβρα (παρουσίαση)

Αρχείο Σχεσιακή άλγεβρα (σημειώσεις)

Σχεσιακή άλγεβρα (σημειώσεις)

5. Τα πρώτα ερωτήματα SQL Αρχείο Τα πρώτα ερωτήματα SQL

Τα πρώτα ερωτήματα SQL

6. Ερωτήματα επιλογής SQL, σύζευξη, διάζευξη, NULL, ταίριασμα κειμένου Αρχείο Περισσότερα ερωτήματα επιλογής SQL

Περισσότερα ερωτήματα επιλογής SQL

7. SQL Ερωτήματα ομαδοποίησης και συνάθροισης Αρχείο SQL: Ερωτήματα ομαδοποίησης και συνάθροισης

SQL: Ερωτήματα ομαδοποίησης και συνάθροισης

8. Ερωτήματα SQL με σύζευξη πινάκων Αρχείο Ερωτήματα SQL με σύζευξη πινάκων

Ερωτήματα SQL με σύζευξη πινάκων

Αρχείο Ερωτήματα SQL με σύζευξη και ομαδοποίηση

Ερωτήματα SQL με σύζευξη και ομαδοποίηση

9. Υποερωτήματα SQL Αρχείο Υποερωτήματα SQL - Διαφάνειες της διάλεξης

Υποερωτήματα SQL - Διαφάνειες της διάλεξης

10. Επιπλέον ενσωματωμένες συναρτήσεις SQL Αρχείο Eνσωματωμένες συναρτήσεις SQL

Eνσωματωμένες συναρτήσεις SQL

11. Ενημέρωση βάσης δεδομένων με τις εντολές INSERT, DELETE, UPDATE Αρχείο SQL-update

SQL-update

12. Όψεις (views) στην SQL Αρχείο SQL Views

SQL Views

13. Εντολές ορισμού δεδομένων (DDL) στην SQL Αρχείο Δημιουργία βάσεων δεδομένων SQL-DDL

Δημιουργία βάσεων δεδομένων SQL-DDL

Ασκήσεις - θέματα Φάκελος Παλιά θέματα εξετάσεων

Παλιά θέματα εξετάσεων