Θέμα Όνομα Περιγραφή
Αρχείο ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Αρχείο ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. Εισαγωγή - κλασμάτωση κυττάρων Αρχείο Εισαγωγή-κλασμάτωση κυττάρων

Εισαγωγή-κλασμάτωση κυττάρων

2. Δομική ιεραρχία κυττάρων Αρχείο ΔΟΜΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΚΥΤΤΑΡΩΝ

ΔΟΜΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΚΥΤΤΑΡΩΝ

3. Λιπίδια Αρχείο LIPIDS

LIPIDS

4. Πολυμορφισμός Αρχείο ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΣ

ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΣ

5. Πρωτεΐνες Αρχείο ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ

6. Πρωτεϊνικές Τεχνικές Αρχείο protein techniques

protein techniques

7. Δομή βιολογικών μεμβρανών Αρχείο ΔΟΜΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ

ΔΟΜΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ

8. Διαλογή - Στόχευση Αρχείο Βιοσύνθεση μεμβρανών sotring-targeting

Βιοσύνθεση μεμβρανών sotring-targeting

9. Κυτταρική επικοινωνία Αρχείο Κυτταρική επικοινωνία

Κυτταρική επικοινωνία

10. Υποδοχείς δίαυλοι - καταλυτικοί Αρχείο Υποδοχείς δίαυλοι -καταλυτικοί

υποδοχείς δίαυλοι -καταλυτικοί

11. Σηματοδοτικά μόρια Αρχείο Σηματοδοτικά μόρια

Σηματοδοτικά μόρια

12. Υποδοχείς G proteins - Τελεστές Αρχείο Υποδοχεις G proteins -Τελεστές

Υποδοχεις G proteins -Τελεστές

13. Ενδοκυττάρια σήματα Αρχείο ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡΙΑ ΣΗΜΑΤΑ

ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡΙΑ ΣΗΜΑΤΑ

14. Τερματισμός σηματοδότησης Αρχείο Τερματισμός

Τερματισμός

15. Ανάλυση κατά Scatchard Αρχείο Scatchard

Scatchard