Θέμα Όνομα Περιγραφή
1 - Εισαγωγή και αποθήκευση δεδομένων-Τα βασικά του S.P.S.S. Αρχείο Διδακτικές Σημειώσεις 1

Θα βρείτε τις διδακτικές σημειώσεις του μαθήματος

2 - Εξερευνώντας τα δεδομένα μας-Περιγραφική Στατιστική Αρχείο Διδακτικές Σημειώσεις 2

2

3 - Εξέταση της σχέσης δυο μεταβλητών Αρχείο Διδακτικές Σημειώσεις 3

f

4 - Έλεγχος ότι η παράμετρος θέσης ενός πληθυσμού είναι ίση με δοθείσα γνωστή τιμή Αρχείο Διδακτικές Σημειώσεις 4

Διδακτικές Σημειώσεις 4

5 - Έλεγχος για τις παραμέτρους θέσης δύο πληθυσμών με ανεξάρτητα δείγματα Αρχείο Διδακτικές Σημειώσεις 5

Διδακτικές Σημειώσεις 5

6 - Έλεγχος για τις παραμέτρους θέσης δύο πληθυσμών με εξαρτημένα δείγματα Αρχείο Διδακτικές Σημειώσεις 6

Διδακτικές Σημειώσεις 6

7 - Έλεγχος για τις παραμέτρους θέσης περισσοτέρων των δύο πληθυσμών με ανεξάρτητα δείγματα Αρχείο Διδακτικές Σημειώσεις 7

Διδακτικές Σημειώσεις 7

8 - Γραμμική παλινδρόμηση Αρχείο Διδακτικές Σημειώσεις 8

Διδακτικές Σημειώσεις 8

Επιπρόσθετο Υλικό Αρχείο Αρχεία δεδομένων

Εδώ θα βρείτε τα αρχεία δεδομένων του μαθήματος