Θέμα Όνομα Περιγραφή
Αρχείο Τρόπος Βαθμολόγησης

Τρόπος Βαθμολόγησης

1. Εισαγωγικά μαθήματος και Δυαδική αναπαράσταση Αρχείο Διαφάνειες 1

Διαφάνειες 1

2. Είσοδος και Έξοδος δεδομένων Αρχείο Διαφάνειες 2

Διαφάνειες 2

3. Αριθμητικοί και λογικοί τελεστές Αρχείο Διαφάνειες 3

Διαφάνειες 3

4. Ροή ελέγχου: if/else, switch, for, while, do-while Αρχείο Διαφάνειες 4

Διαφάνειες 4

5. Συναρτήσεις, εμβέλεια μεταβλητών και αναδρομή Αρχείο Διαφάνειες 5

Διαφάνειες 5

6. Επανάληψη σε συναρτήσεις Αρχείο Διαφάνειες 6

Διαφάνειες 6

7. Πίνακες (μονοδιάστατοι και πολυδιάστατοι) Αρχείο Διαφάνειες 7

Διαφάνειες 7

8. Εφαρμογές σε ταξινομήσεις και αναζήτηση στοιχείων Αρχείο Διαφάνειες 8

Διαφάνειες 8

9. Αλφαριθμητικά και Συμβολοσειρές Αρχείο Διαφάνειες 9

Διαφάνειες 9

10. Εγγραφές, δομές και χρήση αρχείων Αρχείο Διαφάνειες 10

Διαφάνειες 10

11. Επανάληψη Αρχείο Διαφάνειες 11

Διαφάνειες 11

Επιπρόσθετο Υλικό Αρχείο Προετοιμασία Εργαστηρίου και δημιουργία αρχικών προγραμμάτων

Προετοιμασία Εργαστηρίου και δημιουργία αρχικών προγραμμάτων

Αρχείο Εκτύπωση Ελληνικών Γραμματοσειρών

Εκτύπωση Ελληνικών Γραμματοσειρών

Αρχείο Παραγωγή τυχαίων αριθμών

Παραγωγή τυχαίων αριθμών

Αρχείο readprintX.cpp
Αρχείο sum10.cpp
Εργαστήρια Αρχείο 1ο Εργαστήριο: Προεπεξεργαστής, αριθμητικοί και λογικοί τελεστές, Ροή ελέγχου: if/else

1ο Εργαστήριο: Προεπεξεργαστής, αριθμητικοί και λογικοί τελεστές,  Ροή ελέγχου: if/else

Αρχείο 2ο Εργαστήριο: Ροή ελέγχου: if/else, switch, for, while, do-while

2ο Εργαστήριο: Ροή ελέγχου: if/else, switch, for, while, do-while

Αρχείο 3ο Εργαστήριο: Συναρτήσεις, εμβέλεια μεταβλητών και αναδρομή

3ο Εργαστήριο: Συναρτήσεις, εμβέλεια μεταβλητών και αναδρομή

Αρχείο 4ο Εργαστήριο: Πίνακες (μονοδιάστατοι και πολυδιάστατοι)

4ο Εργαστήριο: Πίνακες (μονοδιάστατοι και πολυδιάστατοι)

Αρχείο 5ο Εργαστήριο: Ολοκληρωμένα προγράμματα με συναρτήσεις και πίνακες

5ο Εργαστήριο: Ολοκληρωμένα προγράμματα με συναρτήσεις και πίνακες