Θέμα Όνομα Περιγραφή
1 - Εισαγωγή - Περί δημιουργικότητας Αρχείο σημειώσεις

Διάλεξη

2 - Περί δημιουργικότητας (συνέχεια) Αρχείο σημειώσεις

Διάλεξη

3 - Περί δημιουργικότητας (συνέχεια) Αρχείο σημειώσεις

Διάλεξη

4 - Μαθηματικά στην εκπαίδευση: Επίλυση προβλήματος - Ρεαλιστικά Μαθηματικά Αρχείο σημειώσεις

Διάλεξη

5 - Μαθηματικά στην εκπαίδευση και την έρευνα: Ο ρόλος της γλώσσας Αρχείο σημειώσεις1

Περιγραφές

Αρχείο σημειώσεις2

Περιγραφές

6 - Μαθηματικά στην εκπαίδευση και την έρευνα: Ο ρόλος της γλώσσας Αρχείο σημειώσεις

Διάλεξη

7 - Μαθηματικά στην εκπαίδευση και την έρευνα: Ο ρόλος της γλώσσας Αρχείο σημειώσεις

Διάλεξη

8 - Μαθηματικά στην εκπαίδευση και την έρευνα: Ο ρόλος της γλώσσας Αρχείο σημειώσεις

Διάλεξη

Βιβλιoγραφία Αρχείο The Nothing that Is - A Natural History of Zero

Το βιβλίο κυκλοφορεί και στα Ελληνικά με τον τίτλο "Το υπαρκτό τίποτα - Μια ιστορία του μηδενός"

Άρθρα και κεφάλαια βιβλίων που έχουν χρησιμοποιηθεί στις διαλέξεις Αρχείο Mathematical creativity of 8th and 10th grade students

Mathematical creativity of 8th and 10th grade students

Αρχείο The connection between mathematical creativity and high ability in mathematics

 The connection between mathematical creativity and high ability in mathematics

Αρχείο The extent of critical and creativity thinking displayed during problem solving among students attending the mathematically talented youth program

 The extent of critical and creativity thinking displayed during problem solving among students attending the mathematically talented youth program

Αρχείο Developing creative mathematical activities: Method transfer and hypotheses' formulation

Developing creative mathematical activities: Method transfer and hypotheses' formulation

Εργασία εξαμήνου Αρχείο Ενδεικτικοί θεματικοί άξονες

Άξονες

Αρχείο Στάδια εκπόνησης

Στάδια

Ενδιαφέρουσες συνδέσεις Διεύθυνση URL 11ο Διήμερο Διαλόγου για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών. Γλώσσα Φυλή, Φύλο και Κοινωνική Τάξη στη μάθηση και στη διδασκαλία των Μαθηματικών

11ο Διήμερο Διαλόγου για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών. Γλώσσα Φυλή, Φύλο και Κοινωνική Τάξη στη μάθηση και στη διδασκαλία των Μαθηματικών

Διεύθυνση URL Plus Magazine

Μπορείτε να βρείτε πολλά άρθρα σχετικά με τα Μαθηματικά και πολλές εκφάνσεις της καθημερινότητας. Για πιο στοχευμένη αναζήτηση, χρησιμοποιήστε τις κατάλληλες λέξεις-κλειδιά στο πεδίο "search".

Διεύθυνση URL Maths and sport

Χρήσιμος ιστότοπος για όσες και όσους επιλέξουν το θεματικό πεδίο "Μαθηματικά και αθλητισμός".

Διεύθυνση URL Nrich

Ιστότοπος πλούσιος σε δραστηριότητες μαθηματικών για όσους επιθυμούν να εμπλουτίσουν την εργασία τους με προτάσεις διδασκαλίας, αλλά και για όσους αναζητούν τη σύνδεση μεταξύ των Μαθηματικών και ενός συγκεκριμένου θέματος. Στην τελευταία περίπτωση, η χρήση της κατάλληλης λέξης στο πεδίο "Topics" (επάνω δεξιά) παρέχει τα σχετικά αποτελέσματα.

Διεύθυνση URL Θαλής + Φίλοι

Για όσους ενδιαφέρονται για τις σχέσεις των Μαθηματικών με τη λογοτεχνία, αλλά και άλλες μορφές τέχνης.

Διεύθυνση URL Optimal Blackjack Method

Χρήσιμο για τις ομάδες που ασχολούνται με τυχερά παιχνίδια. Δοκιμάστε να κάνετε κάτι αντίστοιχο με τα παιχνίδια που προτείνετε εσείς!

Διεύθυνση URL ZDM, Volume 45, Issue 2, April 2013

Τεύχος αφιερωμένο στη δημιουργικότητα

Διεύθυνση URL Significance, Volume 10, Issue 1

Περιοδικό Στατιστικής. Το συγκεκριμένο τεύχος έχει δωρεάν πρόσβαση σε όλα τα άρθρα του.

Διεύθυνση URL Good Will Hunting

Good Will Hunting

Διεύθυνση URL Inspirations

Inspirations

Διεύθυνση URL Mathalicius

Mathalicius

Αρχείο Teaching Geometry and Measurement through Literature

Χρήσιμο άρθρο στις ομάδες που ασχολούνται με τη σχέση λογοτεχνίας και μαθηματικών.