Θέμα Όνομα Περιγραφή
Σελίδα Πληροφορίες για τις εργασίες

Πληροφορίες για τις εργασίες

Σελίδα Πληροφορίες για τον τρόπο βαθμολόγησης του μαθήματος

Πληροφορίες για τον τρόπο βαθμολόγησης του μαθήματος

Αρχείο Τι είναι οι AlgoFights

Τι είναι οι AlgoFights

1. Βασικά στοιχεία σχεδίασης & ανάλυσης αλγορίθμων Αρχείο Διαφάνειες 1

Διαφάνειες 1

Αρχείο AlgoFigts Ανακοίνωση Αποστολής 1: "Παράταιρη Μπίλια"

AlgoFigts Ανακοίνωση Αποστολής 1: "Παράταιρη Μπίλια"

2. Ανάλυση αλγορίθμων Αρχείο Διαφάνειες 2

Διαφάνειες 2

Σελίδα AlgoFights Αποστολή 2: Παιχνίδι ερωτήσεων.

AlgoFights Αποστολή 2: Παιχνίδι ερωτήσεων.

3. Συνηθισμένοι χρόνοι εκτέλεσης και δομές δεδομένων Αρχείο Διαφάνειες 3

Διαφάνειες 3

4. Ευσταθές ταίριασμα, ορθότητα, σωρός και ουρά προτεραιότητας Αρχείο Διαφάνειες 4

Διαφάνειες 4

Σελίδα AlgoFights Αποστολή 3: Μερικά Αθροίσματα

AlgoFights Αποστολή 3: Μερικά Αθροίσματα

5. Μέθοδος «Διαίρει και Βασίλευε», ταξινόμηση στοιχείων και επίλυση αναδρομικών σχέσεων Αρχείο Διαφάνειες 5

Διαφάνειες 5

Σελίδα AlgoFights Αποστολή 4: Συμμετοχή σε ανοιχτή συζήτηση

AlgoFights Αποστολή 4: Συμμετοχή σε ανοιχτή συζήτηση 

6. Βασικοί αλγόριθμοι γραφημάτων Αρχείο Διαφάνειες 6

Διαφάνειες 6

Αρχείο AlgoFights Αποστολή 5: Παιχνίδι με γράφους

AlgoFights Αποστολή 5: Παιχνίδι με γράφους

7. 'Απληστοι αλγόριθμοι, χρονοπρογραμματισμός και συντομότερες διαδρομές (Dijkstra) Αρχείο Διαφάνειες 7

Διαφάνειες 7

Αρχείο AlgoFights Αποστολή 6: Παιχνίδι με αλγόριθμους

AlgoFights Αποστολή 6: Παιχνίδι με αλγόριθμους

8. Ελάχιστα σκελετικά δένδρα (αλγόριθμοι Prim και Kruskal), κωδικοποίηση Huffman Αρχείο Διαφάνειες 8

Διαφάνειες 8

Αρχείο AlgoFights Αποστολή 7: Παιχνίδι με αλγόριθμους 2

AlgoFights Αποστολή 7: Παιχνίδι με αλγόριθμους 2

9. Μέθοδος "δυναμικού προγραμματισμού": Ροή δικτύου, χρονοπρογραμματισμός και σακίδια Αρχείο Διαφάνειες 9

Διαφάνειες 9

Αρχείο AlgoFights Αποστολή 8: Παιχνίδι με αλγόριθμους 3
10. Επιλεγμένα θέματα: Υπολογιστική πολυπλοκότητα και ΝΡ-πληρότητα Αρχείο Διαφάνειες 10

Διαφάνειες 10

11. Επανάληψη Αρχείο Διαφάνειες 11

Διαφάνειες 11

Επιπρόσθετο Υλικό Αρχείο Παροράματα του βιβλίου "Σχεδιασμός Αλγορίθμων" των J. Kleinberg & E. Tardos

Παροράματα του βιβλίου "Σχεδιασμός Αλγορίθμων" των J. Kleinberg & E. Tardos

Αρχείο Σημειώσεις για Επίλυση Αναδρομικών Σχέσεων, του κ. Χρήστου Δ. Ζαρολιάγκη

Σημειώσεις για Επίλυση Αναδρομικών Σχέσεων, του κ. Χρήστου Δ. Ζαρολιάγκη

Διεύθυνση URL Σημειώσεις-Ασκήσεις-Video αντίστοιχου μαθήματος στο ΜΙΤ (καλύπτεται περίπου το 75% της ύλης)

Σημειώσεις-Ασκήσεις-Video αντίστοιχου μαθήματος στο ΜΙΤ (καλύπτεται περίπου το 75% της ύλης)

Αρχείο Λυμένες ασκήσεις: Ασυμπτωτικός συμβολισμός και διάταξη συναρτήσεων

Λυμένες ασκήσεις: Ασυμπτωτικός συμβολισμός και διάταξη συναρτήσεων

Αρχείο Λυμένες ασκήσεις: Το πρόβλημα του ευσταθούς ταιριάσματος (1)

Λυμένες ασκήσεις: Το πρόβλημα του ευσταθούς ταιριάσματος (1)

Αρχείο Λυμένες ασκήσεις: Το πρόβλημα του ευσταθούς ταιριάσματος (2)

Λυμένες ασκήσεις: Το πρόβλημα του ευσταθούς ταιριάσματος (2)

Εργασίες 2012-2013 Αρχείο Εκφώνηση 1oυ σετ Ασκήσεων

Εκφώνηση 1oυ σετ Ασκήσεων

Αρχείο Εκφώνηση 2ου Σετ Ασκήσεων

Εκφώνηση 2ου Σετ Ασκήσεων