Θέμα Όνομα Περιγραφή
1 - Εισαγωγή Αρχείο ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Θερμοδυναμική - Εισαγωγή

2 - ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ Αρχείο ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

3 - Απόκλιση από την Ιδανική Συμπεριφορά – Θερμοδυναμική ισορροπία – Καταστατικές εξισώσεις Αρχείο ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ι

α

4 - P-V διάγραμμα, Εξίσωση van der Waals Αρχείο Σημειώσεις

α

5 - Περιγραφή Υδροστατικού και μη συστήματος σε Θερμοδυναμική Ισορροπία Αρχείο Σημειώσεις

α

6 - Θερμική διαστολή (εφαρμογές)- Επιφανειακή τάση Αρχείο Σημειώσεις

α

7- Έργο, Αντιστρεπτές μεταβολές Αρχείο Σημειώσεις

α

8 - 1ος Θ.ν. – Εσωτερική Ενέργεια – Θερμοχωρητικότητα – Ελεύθερη Εκτόνωση ιδανικού και πραγματικού αερίου Αρχείο Σημειώσεις

α

9 - Θερμοχωρητικότητες Ιδανικού Αερίου – Αδιαβατική Μεταβολή Ιδανικού Αερίου – Κυκλικές μεταβολές Αρχείο Σημειώσεις

α

10 - Μέτρηση του λόγου γ (Cp/Cv) – Ταχύτητα διαμήκους κύματος – Διάδοση Θερμότητας Αρχείο Σημειώσεις

α

12 - Αδιαβατικές μεταβολές στην ατμόσφαιρα - Ασκήσεις Αδιαβατικών μεταβολών (2ο φυλλάδιο) Αρχείο Σημειώσεις

α

13 - 2ος Θ.ν. – Θερμικές Μηχανές Αρχείο Σημειώσεις

α

14 - Κύκλος Carnot – Θεώρημα Carnot – Παραδείγματα – Απόλυτη Θερμοδυναμική Κλίμακα Θερμοκρασίας – Απόλυτο Μηδέν Αρχείο Σημειώσεις

α

15 - Αντιστρεπτότητα και ο 2ος Θ.ν. Αρχείο Σημειώσεις

α

16 - Μη Αντιστρεπτότητα και ο 2ος Θ.ν. Αρχείο Σημειώσεις

α

18 - Τα 4 Θερμοδυναμικά Δυναμικά και η σημασία τους Αρχείο Σημειώσεις

α

19 - Κατεύθυνση Αυθόρμητων Μεταβολών Αρχείο Σημειώσεις

α

20 - Τρόποι Ψύξης αερίων (εκτόνωση Joule-Thomson) Αρχείο Σημειώσεις

α

21 - Μετατροπές Φάσεων 1ης τάξης καθαρών ουσιών – Εξίσωση Clausius- Clapeyron Αρχείο Σημειώσεις

α

22- Διαγράμματα Ισορροπίας Φάσεων Αρχείο Σημειώσεις

α

Ασκήσεις Αρχείο ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1

Αρχείο ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2

Αρχείο ΑΣΚΗΣΕΙΣ 3
Αρχείο ΑΣΚΗΣΕΙΣ 4