Θέμα Όνομα Περιγραφή
1 - Εικονική πραγματικότητα: Ορισμοί, ιστορία, τεχνολογίες Αρχείο Εικονική πραγματικότητα: Ορισμοί, ιστορία, τεχνολογίες

Εικονική πραγματικότητα: Ορισμοί, ιστορία, τεχνολογίες


2 - Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση: Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα και κόσμοι Αρχείο Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση

Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση

Αρχείο Τα εικονικά περιβάλλοντα πολλών χρηστών ως ψηφιακές τάξεις

Τα εικονικά περιβάλλοντα πολλών χρηστών ως ψηφιακές τάξεις

3 - Τεχνολογικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες (affordances) Αρχείο Τεχνολογικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες

Τεχνολογικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες


Αρχείο Ιδιότητες Εκπαιδευτικών Εικονικών Περιβαλλόντων 1: Επιτραπέζια Συστήματα
Αρχείο Ιδιότητες Εκπαιδευτικών Εικονικών Περιβαλλόντων 2: Συστήματα Εμβύθισης

Ιδιότητες Εκπαιδευτικών Εικονικών Περιβαλλόντων 2:
Συστήματα Εμβύθισης

4 - Εκπαιδευτική έρευνα και διδακτική πράξη Αρχείο Εκπαιδευτική έρευνα και διδακτική πράξη

Εκπαιδευτική έρευνα και διδακτική πράξη