Θέμα Όνομα Περιγραφή
1. Περιγραφή και απαιτήσεις του μαθήματος Η/Υ IV Αρχείο Περιγραφή και απαιτήσεις του μαθήματος H/Y IV

Περιγραφή και απαιτήσεις του μαθήματος H/Y IV

2. Συστήματα και μοντέλα Αρχείο Συστήματα και μοντέλα

Συστήματα και μοντέλα

3. Μοντέλα συστημάτων Αρχείο Μοντέλα συστημάτων

 Μοντέλα συστημάτων

4. Στο καζίνο με Κεφαλή ή Γράμματα Αρχείο Προσομοίωση ρίψης κέρματος

Προσομοίωση ρίψης κέρματος

Αρχείο Άσκηση: Octave/Matlab scripts

Octave/Matlab scripts

5. Απλό παράδειγμα προσομοίωσης χρηματιστηρίου Αρχείο Stock Market Simulation

Stock Market Simulation

Αρχείο Άσκηση: StockMarketGame Octave/Matlab scripts

StockMarketGame Octave/Matlab scripts

6. Τυχαίοι αριθμοί - ψευδοτυχαίοι αριθμοί Αρχείο Ψευδοτυχαίοι αριθμοί

Ψευδοτυχαίοι αριθμοί

Αρχείο Τυχαίοι αριθμοί μετά από ερώτημα: δώσε 5 τυχαίους αριθμούς

Τυχαίοι αριθμοί μετά από ερώτημα: δώσε 5 τυχαίους αριθμούς

Αρχείο rndLCG.m

rndLCG.m

Αρχείο chi1.m

chi1.m

Αρχείο poker.m

poker.m

Αρχείο Άσκηση: τυχαίοι αριθμοί

Άσκηση: τυχαίοι αριθμοί

7. Μοντέλα χρονολογικών σειρών Αρχείο TimeSeries-DGP

TimeSeries-DGP

Αρχείο Άσκηση: λευκός θόρυβος

Άσκηση: λευκός θόρυβος

Αρχείο Άσκηση: τυχαίος περίπατος

Άσκηση: τυχαίος περίπατος

8. Επιλογή μοντέλου ARMA με βάση το κριτήριο AIC Αρχείο Άσκηση: Επιλογή μοντέλου ARMA με βάση το κριτήριο AIC, προσομοίωση με την R

Άσκηση: Επιλογή μοντέλου ARMA με βάση το κριτήριο AIC, προσομοίωση με την R

Αρχείο Άσκηση: Μοντελοποίηση ARMA της συναλλαγματικής ισοτιμίας EUR/USD

Άσκηση: Μοντελοποίηση ARMA της συναλλαγματικής ισοτιμίας EUR/USD

9. Μια απλή παρουσίαση με το beamer/latex Αρχείο Μια απλή παρουσίαση με το beamer/latex

Μια απλή παρουσίαση με το beamer/latex

Αρχείο Άσκηση: beamer-example

beamer-example

10. Εισαγωγή στα δυναμικά συστήματα Αρχείο Introduction to system dynamics

Introduction to system dynamics

11. Υπολογιστικές μέθοδοι για επίλυση διαφορικών εξισώσεων Αρχείο Άσκηση: Επίλυση διαφορικής εξίσωσης με το Maxima

Άσκηση: Επίλυση διαφορικής εξίσωσης με το Maxima

Αρχείο Άσκηση: Η μέθοδος Euler για την επίλυση διαφορικής εξίσωσης με το Excel/Calc

Άσκηση: Η μέθοδος Euler για την επίλυση διαφορικής εξίσωσης με το Excel/Calc

Αρχείο Άσκηση: Η μέθοδος Euler για την επίλυση διαφορικής εξίσωσης με το Octave/Matlab

Άσκηση:  Η μέθοδος Euler για την επίλυση διαφορικής εξίσωσης με το Octave/Matlab

Αρχείο Άσκηση: Επίλυση διαφορικής εξίσωσης με τη μέθοδο Runge-Kutta στη C++

Άσκηση: Επίλυση διαφορικής εξίσωσης με τη μέθοδο Runge-Kutta στη C++

Αρχείο Άσκηση: Επίλυση διαφορικής εξίσωσης με τη μέθοδο Runge-Kutta Octave/Matlab

Άσκηση:  Επίλυση διαφορικής εξίσωσης με τη μέθοδο Runge-Kutta Octave/Matlab

Αρχείο Άσκηση: Η μέθοδος lsode για την επίλυση διαφορικών εξισώσεων με το Octave

Άσκηση: Η μέθοδος lsode για την επίλυση διαφορικών εξισώσεων με το Octave

Αρχείο Άσκηση: Επίλυση συστήματος διαφορικών εξισώσεων με το Octave/Matlab

Άσκηση: Επίλυση συστήματος διαφορικών εξισώσεων με το Octave/Matlab

12. Το μοντέλο Cobweb για την δυναμική των τιμών Αρχείο CobWebModel

CobWebModel

13. Η δυναμική ενός μοντέλου Keynsian Αρχείο Keynes Dynamics

Keynes Dynamics

14. Δυναμική του χρέους και του ελλείμματος Αρχείο Maastricht-Dynamics

Maastricht-Dynamics

15. Εισαγωγή στη βελτιστοποίηση Αρχείο Computational-Optimization

Computational-Optimization

Ασκήσεις Αρχείο Άσκηση: Octave/Matlab scripts

Octave/Matlab scripts

Αρχείο Άσκηση: StockMarketGame Octave/Matlab scripts

StockMarketGame Octave/Matlab scripts

Αρχείο Άσκηση: τυχαίοι αριθμοί

Άσκηση: τυχαίοι αριθμοί

Αρχείο Άσκηση: Μοντέλα χρονολογικών σειρών

Άσκηση: Μοντέλα χρονολογικών σειρών

Αρχείο Άσκηση: Επιλογή μοντέλου ARMA με βάση το κριτήριο AIC

Άσκηση: Επιλογή μοντέλου ARMA με βάση το κριτήριο AIC

Αρχείο Άσκηση: beamer-example

beamer-example

Αρχείο Άσκηση: Υπολογιστικές μέθοδοι για επίλυση διαφορικών εξισώσεων

Άσκηση: Υπολογιστικές μέθοδοι για επίλυση διαφορικών εξισώσεων

Αρχείο Άσκηση: Stock Option Model

Άσκηση: Stock Option Model