Θέμα Όνομα Περιγραφή
1 - Εισαγωγή Αρχείο Σημειώσεις

1. Διαφάνειες - Εισαγωγή

2 - Αλληλεπίδραση - Εικόνες Αρχείο Σημειώσεις

2. Διαφάνειες: Αλληλεπίδραση - Εικόνες

3 - Δεδομένα Αρχείο Σημειώσεις

3. Διαφάνειες: Δεδομένα

4 - Προγραμματισμός Αρχείο Σημειώσεις

4. Διαφάνειες: Προγραμματισμός

5 - Δίκτυα Αρχείο Σημειώσεις

5. Διαφάνειες: Δίκτυα

Αρχείο Καμέας Α. & Καραγιαννίδης Χ., Συνεργατικά Συστήματα Διάχυτου Υπολογισμού και Περιρρέουσας Νοημοσύνης

Κεφάλαιο 15 από το "Εισαγωγή στη Συνεργασία Υποστηριζόμενη από Υπολογιστή: Συστήματα και Μοντέλα Συνεργασίας για Εργασία, Μάθηση, Κοινότητες Πρακτικής και Δημιουργία Γνώσης", Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα, 2006.


Διεύθυνση URL Video: The Internet of Things: Dr. John Barrett at TEDxCIT

 The Internet of Things: Dr. John Barrett at TEDxCIT

Διεύθυνση URL Ulrik Ekman, Throughout: Art and Culture Emerging with Ubiquitous Computing, MIT Press, 2013

Ulrik Ekman, Throughout: Art and Culture Emerging with Ubiquitous Computing, MIT Press, 2013

6 - Η διαδικασία δημιουργίας ψηφιακών έργων Αρχείο Σημειώσεις

6. Διαφάνειες: Η διαδικασία δημιουργίας ψηφιακών έργων

7 - Arduino Αρχείο Σημειώσεις

7. Διαφάνειες: Arduino

8 - Διαδραστικά Έργα Τέχνης Αρχείο Σημειώσεις

8. Διαφάνειες: Διαδραστικά Έργα Τέχνης

Αρχείο Enrico Nardelli, A Viewpoint on the Computing-Art Dialogue: The Classification of Interactive Digital Artworks, Leonardo, February 2014, Vol. 47, No. 1, Pages 43-49

Enrico Nardelli, A Viewpoint on the Computing-Art Dialogue: The Classification of Interactive Digital Artworks, Leonardo, February 2014, Vol. 47, No. 1, Pages 43-49

9 - 3d printing Αρχείο Σημειώσεις

9. Διαφάνειες: 3d printing

10 - 3d projection Αρχείο Σημειώσεις

10. Διαφάνειες: 3d projection

Ασκήσεις Αρχείο άσκηση - εργασία 1

άσκηση - εργασία 1

Αρχείο άσκηση - εργασία 2

άσκηση - εργασία 2