Θέμα Όνομα Περιγραφή
Αρχείο Σημειώσεις Χημείας κ.Σεφεριάδη

Σημειώσεις Χημείας κ.Σεφεριάδη

1 - Βασικές έννοιες Αρχείο ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Αρχείο ΔΟΜΗ ΑΤΟΜΟΥ

ΔΟΜΗ ΑΤΟΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ, ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ, ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Αρχείο ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Αρχείο ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΑ

ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΑ

Αρχείο ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

2 - Ενώσεις του άνθρακα Αρχείο Μαθ1 Ενωσεις του C

Μαθ1 Ενωσεις του C

Αρχείο Μαθ2 Διαμορφωση Αλκανιων Στερεοχημεια

Μαθ2 Διαμορφωση Αλκανιων Στερεοχημεια

Αρχείο Μαθ3 Αλκενια-αρωματικα

Μαθ3 Αλκενια-αρωματικα

Αρχείο Μαθ4 Αλκοολες Αιθερες

Μαθ4 Αλκοολες Αιθερες

Αρχείο Μαθ5 Αλδευδες Κετόνες

Μαθ5 Αλδευδες Κετόνες

Αρχείο Μαθ6 Καρβοξυλικά οξέα Αμίνες Εστερες Ανοργανων

Μαθ6 Καρβοξυλικά οξέα Αμίνες Εστερες Ανοργανων

Αρχείο Μαθημα 7_Υδατάνθρακες

Ονοματολογία-Κατάταξη-Μονοσακχαρίτες (Ονοματολογία-Στερεοϊσομέρεια-Προβολη κατά Fischer-Προβολή κατά Haworth-Χημικές ιδιότητες-Παράγωγα)-Ολιγοσακχαρίτες-Πολυσακχαρίτες

3 - Στερεοχημεία Αρχείο Στερεοχημεία

Στερεοχημεία

4 - Οργανικές αντιδράσεις Αρχείο Οργανικές αντιδράσεις - 1

Οργανικές αντιδράσεις - 1

Αρχείο Οργανικές αντιδράσεις - 2

Οργανικές αντιδράσεις - 2

Αρχείο Οργανικές αντιδράσεις - 3

Οργανικές αντιδράσεις - 3

Αρχείο Οργανικές αντιδράσεις - 4

Οργανικές αντιδράσεις - 4

5 - Λιπίδια Αρχείο Λιπίδια_1

λιπίδια

Αρχείο Λιπίδια_2

λιπίδια

6 - Αμινοξέα Αρχείο Αμινοξέα

Αμινοξεά-χαρακτηριστικά

Αρχείο Πεπτίδια-Πρωτεΐνες

Χαρακτηριστικά

7 - Νουκλεοτίδια Αρχείο Νουκλεοτίδια-Νουκλεϊκά οξέα

Νουκλεοτίδια-Νουκλεϊκά οξέα

8. Οξεοβασική ισορροπία-νουκλεοτίδια-αμινοξέα-λιπίδια Αρχείο Οξεοβασική ισορροπία-Θερμοδυναμική-Κινητική

Ρυθμιστικά

Θερμοδυναμική

Κινητική

Αρχείο Καρβοξυλικά οξέα-Αμίνες

Καρβοξυλικά οξέα-Αμίνες

Αρχείο Αμινοξέα

Αμινοξέα

Αρχείο Νουκλεοτίδια

Νουκλεοτίδια

Αρχείο Λιπίδια

Λιπίδια