Θέμα Όνομα Περιγραφή
1. Δομή και λειτουργία πρωτεϊνών - Βιοπληροφορική Αρχείο Φυσικοχημική βάση_Διαλέξεις 2015

Διαλέξεις 2015

Αρχείο Σύνοψη

Σύνοψη

Αρχείο Δομή DNA_Διαλέξεις 2015

διαλέξεις

Φάκελος Δομη_νουκλεϊκών_videos
Αρχείο Βιοτεχνολογία_Διαλέξεις_2015

διαλεξεις

Αρχείο Μελέτη γονιδίων_σύνοψη

Μελέτη γονιδίων_σύνοψη

Φάκελος Μελέτη γονιδίων_videos
Αρχείο Δομή πρωτεϊνών_διαλέξεις_2015

διαλεξεις

Φάκελος Δομή πρωτεϊνών_videos
Αρχείο Δομή πρωτεϊνών_σύνοψη
Αρχείο Σφαιρικές και ινώδεις πρωτεΐνες_διαλέξεις_2015

διαλεξεις

Αρχείο Σφαιρικές_ινώδεις_σύνοψη

2014

Αρχείο Αναδίπλωση πρωτεϊνών και παθογένεια_διαλέξεις_2015

διαλέξεις

Διεύθυνση URL Αναδίπλωση πρωτεϊνών_σύνοψη
Αρχείο Μελέτη πρωτεϊνών_διαλέξεις 2015

διαλεξεις

Φάκελος Μελέτη πρωτεϊνών_videos
Διεύθυνση URL ELISA_άμεση-έμμεση
Διεύθυνση URL ELISA_θετική-αρνητική
Αρχείο Μελέτη πρωτεϊνών_σύνοψη
Αρχείο Βιοπληροφορική_Διαλέξεις 2015

διαλεξεις

Αρχείο Αρχές Βιοπληροφορικής_σύνοψη
Αρχείο Αρχές Βιοπληροφορικής_σύνοψη

Αρχές Βιοπληροφορικής_σύνοψη

Αρχείο Ερωτησεις αυτοαξιολογησης_1
Αρχείο Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης_2
Αρχείο Ερωτησεις αυτοαξιολογησης_3
2. Ένζυμα και βιολογικές μεμβράνες Αρχείο ΕΝΖΥΜΑ_2014

2014

Αρχείο ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ_2014

2014

Αρχείο ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ_2014

Βιολογικές μεμβράνες, λιπίδια, δίαυλοι και αντλίες_2014

Αρχείο ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ_2014

Οδηγός συνδυαστικής ανάγνωσης (ένζυμα, αιμοσφαιρίνη, μεμβράνες)

3. Αντιγραφή-Επιδιόρθωση-Μεταγραφή-Μετάφραση DNA Φάκελος DNA,RNA_videos
Αρχείο ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ του DNA - 2014
DNA polymerase
Αρχείο Topoisomerases-video

DNA replication

Αρχείο DNA polymerase animation

DNA polymerase

Αρχείο Replication-video
Replication & transcription
Αρχείο ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ του DNA - 2014
Συστηματα επιδιόρθωσης DNA
Αρχείο Base excision repair - short-video

Επιδιόρθωση εκτομής βάσεων

Αρχείο DNA excision base repair-long-video
Επιδιόρθωση εκτομής βάσεων-μακρά διαδικασία
Αρχείο Mismatch repair-video
Επιδιόρθωση εκτομής αναντιστοιχίας βάσεων
Αρχείο DNA Repair-NHEJ.swf
Μη ομόλογη σύνδεση άκρων
Αρχείο DNA-Repair-DSBR.swf
Ομόλογος Ανασυνδυασμός
Αρχείο ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ - 2014
RNA polymerase, transcription factors
Αρχείο Transcription - 2014
RNA polymerase
Αρχείο Regulated transcription
Animation
Αρχείο ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - 2014
κυκλοποίηση mRΝΑ, eIFa, EF, eRF,
Αρχείο translation
Video
Αρχείο Elongationd.swf
Video
Αρχείο Life_Cycle_of_mRNA.swf
Animation
Αρχείο RNAi interference-1
Video
Αρχείο RNA interference.mp4
Video
Διαγωνίσματα παλαιοτέρων ετών Φάκελος Διαγωνίσματα παλαιοτέρων ετών
Αρχείο Ιουνιος 2014

προοδος και τελικο

Αρχείο προοδος ιουνιου 2014

προοδος

Ενδιαφέροντα άρθρα/τμήματα βιβλίων σχετικά με το περιεχόμενο του μαθήματος Αρχείο J.D. Watson and F.H.C. Crick (1953). Molecular Structure of Nucleic Acids:A Structure for DNA. Nature 171:737-738.
Αρχείο Ο πρόλογος από το βιβλίο Charles Darwin, Ernst W. Mayr “On the Origin of Species: a Facsimile of the First Edition” , Harvard Univ Press, 1975
Αρχείο 1. A. Lazcano and S.L. Miller “The Origin and Early Evolution Review of Life: Prebiotic Chemistry, the Pre-RNA World, and Time” Cell, Vol. 85, 793–798, 1996
Αρχείο Eisenberg, D. (2003) The discovery of the alpha-helix and beta-sheet, the principal structural features of proteins. Proc Natl Acad Sci U S A. 100(20):11207-10
Αρχείο S. Khorasanizadeh. The Nucleosome: From Genomic Organization to Genomic Regulation. Cell, Vol. 116, 259–272, 2004
Αρχείο J.D. Watson and F.H.C. Crick (1953). Molecular Structure of Nucleic Acids:A Structure for DNA. Nature 171:737-738.
Αρχείο Ο πρόλογος από το βιβλίο Charles Darwin, Ernst W. Mayr “On the Origin of Species: a Facsimile of the First Edition” , Harvard Univ Press, 1975
Αρχείο 1. A. Lazcano and S.L. Miller “The Origin and Early Evolution Review of Life: Prebiotic Chemistry, the Pre-RNA World, and Time” Cell, Vol. 85, 793–798, 1996
Αρχείο Eisenberg, D. (2003) The discovery of the alpha-helix and beta-sheet, the principal structural features of proteins. Proc Natl Acad Sci U S A. 100(20):11207-10
Αρχείο S. Khorasanizadeh. The Nucleosome: From Genomic Organization to Genomic Regulation. Cell, Vol. 116, 259–272, 2004
Βιβλιογραφία Σελίδα Βιοχημεία Ι, ΙΙ, Berg, Tymoczko, Stryer, 7η έκδοση, Παν. Εκδόσεις Κρήτης, 2014

Κλασσικό βιβλίο Βιοχημείας μεταφρασμένο στα Ελληνικά
Διεύθυνση URL ιστοσελιδα βιβλιου ΠΕΚ

ιστοσελιδα

Σελίδα Molecular Cell Biology, 5th edition, H. Lodish, A. Berk, P. Matsudaira, C.A. Kaiser, M. Krieger, M.P. Scott, L. Zipursky, J. Darnell, New York: W. H. Freeman & Co., 2004
Εκπαιδευτικό υλικό on-line: Μαθήματα, τεστ, πολυμέσα Διεύθυνση URL Αρχές Βιοχημείας
Οπτικοακουστικό ύλικό στην ιστοσελίδα του εκδοτικού οίκου Wiley με παιχνίδια, τεστ, περιλήψεις κλπ που συνοδεύει το βιβλίο Interactive concepts IN Biochemistry, R. Boyer, 2η έκδοση
Διεύθυνση URL Η ιστοσελίδα του βιβλίου Molecular Cell Biology
Διεύθυνση URL ιστοσελιδα βιβλιου_Biochemistry I, II_Freeman

ιστοσελιδα

Διεύθυνση URL Αρχές Βιοχημείας
Οπτικοακουστικό ύλικό στην ιστοσελίδα του εκδοτικού οίκου Wiley με παιχνίδια, τεστ, περιλήψεις κλπ που συνοδεύει το βιβλίο Interactive concepts IN Biochemistry, R. Boyer, 2η έκδοση
Διεύθυνση URL Η ιστοσελίδα του βιβλίου Molecular Cell Biology
Γλωσσάρια Διεύθυνση URL Γλωσσάρι με επεξηγήσεις (στα Αγγλικά) επιλεγμένων όρων από την ιστοσελίδα του συγγράμματος Biochemistry I, ΙΙ
Αρχείο Μετάφραση από τα Αγγλικά επιλεγμένων όρων
Διεύθυνση URL Γλωσσάρι με επεξηγήσεις (στα Αγγλικά) επιλεγμένων όρων από την ιστοσελίδα του συγγράμματος Biochemistry I, ΙΙ
Η εφημεριδούλα μας Διεύθυνση URL Δειτε εδω!
Διεύθυνση URL http://www.darwin2009.cam.ac.uk/
Διεύθυνση URL http://en.wikipedia.org/wiki/Darwin_Day
Διεύθυνση URL http://darwin-online.org.uk/2009.html
Διεύθυνση URL http://www.darwinyear09.ch/index.php?id=1&L=1
Διεύθυνση URL Μοριακή Ιατρική
Διεύθυνση URL Τα βραβεία Gairdner Foundation 2009 για Βασική Ιατρική Έρευνα