Θέμα Όνομα Περιγραφή
Παρουσιάσεις συνεργατών Φάκελος Ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση (Interstitial Pulmonary Fibrosis / IPF): ευρήματα από την μοριακή ανάλυση και συσχετισμοί με τον παθογενετικό μηχανισμό της νόσου

Ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση (Interstitial Pulmonary Fibrosis / IPF): ευρήματα από την μοριακή ανάλυση και συσχετισμοί με τον παθογενετικό μηχανισμό της νόσου

Φάκελος Identifying novel therapeutic targets for tumors with dysregulated PI3K/mTOR signaling

Identifying novel therapeutic targets for tumors with dysregulated PI3K/mTOR signaling

Φάκελος Μοριακές Νόσοι (Molecular diseases) - Κυστική Ίνωση (Cystic Fibrosis)

Μοριακές Νόσοι (Molecular diseases) - Κυστική Ίνωση (Cystic Fibrosis)

Φάκελος Ερευνητική προσέγγιση διαταραχών του ΚΝΣ - Μοριακή βάση ψυχιατρικών διαταραχών

Ερευνητική προσέγγιση διαταραχών του ΚΝΣ - Μοριακή βάση ψυχιατρικών διαταραχών

Φάκελος Πολυπαραγοντικά νοσήματα - Συγγενείς ανωμαλίες του ουροποιητικού συστήματος (πειραματική προσέγγιση)

Πολυπαραγοντικά νοσήματα - Συγγενείς ανωμαλίες του ουροποιητικού συστήματος (πειραματική προσέγγιση)

Φάκελος Το δυναμικό γένωμα:μελέτη του φαινομένου της ρετρομετάθεσης &φυσιολογικός ρόλος των ρετροτρανσποζονίων

Το δυναμικό γένωμα:μελέτη του φαινομένου της ρετρομετάθεσης &φυσιολογικός ρόλος των ρετροτρανσποζονίων

Φάκελος Ενδοκρινολογία και μοριακή βιολογία: «Νέες θεραπείες, διαγνωστικοί γρίφοι»

Ενδοκρινολογία και μοριακή βιολογία: «Νέες θεραπείες, διαγνωστικοί γρίφοι»

Φάκελος In Vivo Role of the Local Hemodynamic Environment in Coronary Atherosclerosis: Bench-to-Bedside Translation

In Vivo Role of the Local Hemodynamic  Environment in Coronary Atherosclerosis: Bench-to-Bedside Translation

Φάκελος Computational Epigenetics: Combinatorial Patterns of Histone Posttranslational Modifications

Computational Epigenetics: Combinatorial Patterns of Histone Posttranslational Modifications

Φάκελος Μελέτη των μονοπατιών ενδο- και εξω-κυττάρωσης με τεχνικές μικροσκοπίας

Μελέτη των μονοπατιών ενδο- και εξω-κυττάρωσης με τεχνικές μικροσκοπίας

Φάκελος Activation pathway of Src kinase reveals intermediate states as targets for drug design

Activation pathway of Src kinase reveals intermediate states as targets for drug design

Φάκελος Διαφοροποίηση εμβρυονικών βλαστικών κυττάρων προς καρδιαγγειακούς τύπους κυττάρων

Διαφοροποίηση εμβρυονικών βλαστικών κυττάρων προς καρδιαγγειακούς τύπους κυττάρων

Μοριακές ασθένειες Φάκελος Άγχος και γαστρεντερικός σωλήνας

Άγχος και γαστρεντερικός σωλήνας

Φάκελος Αυπνία

Αυπνία

Φάκελος ER stress & έλλειψη ύπνου

ER stress & έλλειψη ύπνου

Φάκελος Primary Chronic Insomnia: Neuroendocrine Regulation, Metabolism of Glucoseand Lipids and alterations in HPA, HPT Axes and GnRH hormone

Primary Chronic Insomnia: Neuroendocrine Regulation, Metabolism of Glucoseand Lipids and alterations in HPA, HPT Axes and GnRH hormone

Φάκελος Το Κιρκαδιανό Ρολόι στα κύτταρα & Συνέπειες διαταραχών του

Το Κιρκαδιανό Ρολόι στα κύτταρα & Συνέπειες διαταραχών του

Φάκελος Διατροφή και Καρδιαγγειακά

Διατροφή και Καρδιαγγειακά

Φάκελος Φαγητό και διάθεση

Φαγητό και διάθεση

Φάκελος Stress and cardiovascular disease

Stress and cardiovascular disease

Φάκελος Περιφερικά ρολόγια και ρολόι στο δωδεκαδάκτυλο

Περιφερικά ρολόγια και ρολόι στο δωδεκαδάκτυλο

Φάκελος Φαγητό και κατάθλιψη

Φαγητό και κατάθλιψη

Φάκελος Διατροφή και Παθήσεις του Γαστρεντερικού

Διατροφή και Παθήσεις του Γαστρεντερικού

Φάκελος Ο ύπνος

Ο ύπνος

Φάκελος Ύπνος και όνειρα

Ύπνος και όνειρα

Φάκελος Το άγχος

Το άγχος

Φάκελος Κιρκαδιανός ρυθμός και κυτταρικός κύκλος

Κιρκαδιανός ρυθμός και κυτταρικός κύκλος

Φάκελος Stress και Κατάθλιψη

Stress και Κατάθλιψη

Φάκελος Η ενεργοποίηση του μονοπατιού Wnt προωθεί τη νευρωνική διαφοροποίηση του γλοιοβλαστώματος

Η ενεργοποίηση του μονοπατιού Wnt προωθεί τη νευρωνική διαφοροποίηση του γλοιοβλαστώματος

Φάκελος Ο eIF4EBP3L ελέγχει την TORC1 στην εξαρτώμενη από τη δραστηριότητα μυϊκή ανάπτυξη ρυθμίζοντας ειδικώς την έναρξη της μετάφρασης του Mef2ca

Ο eIF4EBP3L ελέγχει την TORC1 στην εξαρτώμενη από τη δραστηριότητα μυϊκή ανάπτυξη ρυθμίζοντας ειδικώς την έναρξη της μετάφρασης του Mef2ca

Φάκελος Γλυκόλυση εντός του κυστιδίου παρέχει ενέργεια on-board για ταχεία αξονική μεταφορά

Γλυκόλυση εντός του κυστιδίου παρέχει ενέργεια on-board για ταχεία αξονική μεταφορά

Φάκελος Κιρκαδιανά μοτίβα γονιδιακής έκφρασης στον ανθρώπινο εγκέφαλο και διακοπή τους στη μείζονα καταθλιπτική διαταραχή

Κιρκαδιανά μοτίβα γονιδιακής έκφρασης στον ανθρώπινο εγκέφαλο και διακοπή τους στη μείζονα καταθλιπτική διαταραχή

Φάκελος Χρόνια Έκθεση στη Κορτικοστερόνη & η Μνήμη του Φόβου

Χρόνια Έκθεση στη Κορτικοστερόνη & η Μνήμη του Φόβου

Φάκελος DEspR: Ένα παράδειγμα στοχευμένης θεραπείας για τον καρκίνο

DEspR: Ένα παράδειγμα στοχευμένης θεραπείας για τον καρκίνο

Φάκελος Η διακοπή του κιρκαδιανού ρυθμού οδηγεί στην αντίσταση στην ινσουλίνη και στην παχυσαρκία

Η διακοπή του κιρκαδιανού ρυθμού οδηγεί στην αντίσταση στην ινσουλίνη και στην παχυσαρκία

Φάκελος Integrative Network Analysis Unveils Convergent Molecular Pathways in Parkinson’s Disease and Diabetes

Integrative Network Analysis Unveils Convergent Molecular Pathways in Parkinson’s Disease and Diabetes

Φάκελος Αργοί και Γρήγοροι Γάμμα Ρυθμοί Συντονίζουν Διαφορετικούς Τρόπους Χωρικής Ταξινόμησης στα Κύτταρα του Ιππόκαμπου

Αργοί και Γρήγοροι Γάμμα Ρυθμοί Συντονίζουν Διαφορετικούς Τρόπους Χωρικής Ταξινόμησης στα Κύτταρα του Ιππόκαμπου

Φάκελος Memory recall and modifications by activating neurons with elevated CREB

Memory recall and modifications by activating neurons with elevated CREB

Φάκελος CQ και Β19V

CQ και Β19V

Φάκελος Υποδοχείς GPCR: Το κλειδί στα Φάρμακα του Μέλλοντος

Υποδοχείς GPCR: Το κλειδί στα Φάρμακα του Μέλλοντος

Φάκελος GPR17 Yποδοχείς-Μελλοντική Θεραπεία για Ασθένειες του ΚΝΣ

GPR17 Yποδοχείς-Μελλοντική Θεραπεία για Ασθένειες του ΚΝΣ

Φάκελος HPRT-Deficiency Dysregulates cAMP-PKA Signaling and Phosphodiesterase 10A Expression: Mechanistic Insight and Potential Target for Lesch-Nyhan Disease?

HPRT-Deficiency Dysregulates cAMP-PKA Signaling and Phosphodiesterase 10A Expression: Mechanistic Insight and Potential Target for Lesch-Nyhan Disease?

Φάκελος Περιλήψεις εργασιών

Περιλήψεις εργασιών

Βιοτεχνολογία Φάκελος Regulation of Daily Locomotor Activity and Sleep by Hypothalamic EGF Receptor Signalling

Regulation of Daily Locomotor Activity and Sleep by Hypothalamic EGF Receptor Signalling

Φάκελος Εξατομικευμένη Ιατρική

Εξατομικευμένη Ιατρική

Φάκελος Structural and functional diversity generated by alternative mRNA splicing

Structural and functional diversity generated by alternative mRNA splicing

Φάκελος Βία και επιθετικότητα, μια μοριακή προσέγγιση

Βία και επιθετικότητα, μια μοριακή προσέγγιση

Φάκελος Πρόγραμμα ανθρώπινου γονιδιώματος και εξέλιξη

Πρόγραμμα ανθρώπινου γονιδιώματος και εξέλιξη

Φάκελος Το μονοπάτι του RNAi

Το μονοπάτι του RNAi

Φάκελος Stress and immune system

Stress and immune system

Φάκελος Διηθητικά κυτταροτοξικα Τ-λεμφοκύτταρα στοχεύουν συμπαγείς όγκους ‘συγκρατούμενα’ από υπεραντιγονική χιμαιρική πρωτεΐνη

Διηθητικά κυτταροτοξικα Τ-λεμφοκύτταρα στοχεύουν συμπαγείς όγκους ‘συγκρατούμενα’ από υπεραντιγονική χιμαιρική πρωτεΐνη

Φάκελος Νευρικό και ανοσοποιητικό σύστημα

Νευρικό και ανοσοποιητικό σύστημα

Φάκελος Superantigens (Sags) ή Υπεραντιγόνα

Superantigens (Sags) ή  Υπεραντιγόνα

Φάκελος Τοπικός ύπνος σε ξύπνιους αρουραίους

Τοπικός ύπνος σε ξύπνιους αρουραίους

Φάκελος Efficient tumour formation by single human melanoma cells

Efficient tumour formation by single  human melanoma cells

Φάκελος Η επίδραση αντιοξειδωτικών και ογκογονιδίων στο μεταβολισμό κυττάρων που έχουν αποκολληθεί από τη βασική μεμβράνη - σωτηρία από τη μοίρα «ANOIKIS»

Η επίδραση αντιοξειδωτικών και ογκογονιδίων στο μεταβολισμό κυττάρων που έχουν αποκολληθεί από τη βασική μεμβράνη - σωτηρία από τη μοίρα «ANOIKIS»

Φάκελος Γήρανση και επιγενετική

Γήρανση και επιγενετική

Φάκελος The Serious Search for an Anti-Aging Pill

The Serious Search for an Anti-Aging Pill

Φάκελος Brain to Plasma Amyloid-β Efflux: a Measure of Brain Amyloid Burden in a Mouse Model of Alzheimer’s Disease

Brain to Plasma Amyloid-β Efflux: a Measure of Brain Amyloid Burden in a Mouse Model of Alzheimer’s Disease

Φάκελος Placebo and Opioid Analgesia-imaging a Shared Neuronal Network

Placebo and Opioid Analgesia-imaging a Shared Neuronal Network

Φάκελος Ανθρώπινο Γονιδίωμα

Ανθρώπινο Γονιδίωμα

Φάκελος Ενεργοποίηση και εντόπιση των Ras-like GTPases

Ενεργοποίηση και εντόπιση των Ras-like GTPases

Φάκελος Chromatin remodeling by RNA polymerase

Chromatin remodeling by RNA polymerase

Φάκελος Cell to cell fusion

Cell to cell fusion

Φάκελος HIF-1α and p53: the ODD couple?

HIF-1α and p53: the ODD couple?

Φάκελος Regulation of mRNA translation by protein folding in the endoplasmic reticulum

Regulation of mRNA translation by protein folding in the endoplasmic reticulum

Φάκελος Central control of fever and female body temperature by RANKL/RANK

Central control of fever and female body temperature by RANKL/RANK

Φάκελος Ο ρόλος της Caveolin-1 στη σύνδεση με τη Desmoglein-2 και τη δυναμική των δεσμοσωμάτων

Ο ρόλος της Caveolin-1 στη σύνδεση με τη Desmoglein-2 και τη δυναμική των δεσμοσωμάτων

Φάκελος Επιδερμική ηλεκτρονική

Επιδερμική ηλεκτρονική

Φάκελος The Connectome of a Decision-Making Neural Network

The Connectome of a Decision-Making Neural Network

Φάκελος To κρυπτόχρωμα είναι ένας αισθητήρας μπλε φωτός που ρυθμίζει τη συχνότητα διέγερσης των νευρώνων

To κρυπτόχρωμα είναι ένας αισθητήρας μπλε φωτός που ρυθμίζει τη συχνότητα διέγερσης των νευρώνων

Φάκελος H διαμεσολαβούμενη απo microrna υπερρύθμιση της συνδεδεμένης με ιντεγκρίνη κινάσης προωθεί την εξέλιξη του καρκίνου που επάγεται απο Src

H διαμεσολαβούμενη απo microrna υπερρύθμιση της συνδεδεμένης με ιντεγκρίνη κινάσης προωθεί την εξέλιξη του καρκίνου που επάγεται απο Src

Φάκελος Ο Γευσιτοπικός χάρτης των γευστικών ποιοτήτων στον εγκέφαλο των θηλαστικών

Ο Γευσιτοπικός χάρτης των γευστικών ποιοτήτων  στον εγκέφαλο των θηλαστικών

Φάκελος Αμφίδρομος έλεγχος της κοινωνικής ιεραρχίας από την αποτελεσματικότητα των νευρωνικών συνάψεων στον μέσο προμετωπιαίο φλοιό

Αμφίδρομος έλεγχος της κοινωνικής ιεραρχίας από την αποτελεσματικότητα των νευρωνικών συνάψεων στον μέσο προμετωπιαίο φλοιό

Φάκελος Quantitative Real time PCR

Quantitative Real time PCR

Φάκελος Serca2- Ελεγχόμενη από ιόντα ασβεστίου –ρυθμίζει την κερατινοκυτταρική προσκόλληση και διαφοροποίηση που διαμεσολαβούν μέσω της σφιγγολιπιδιακής διόδου : ένας θεραπευτικός στόχος για την ασθένεια του Darier

Serca2- Ελεγχόμενη από ιόντα ασβεστίου –ρυθμίζει την κερατινοκυτταρική προσκόλληση και διαφοροποίηση που διαμεσολαβούν μέσω της σφιγγολιπιδιακής διόδου : ένας θεραπευτικός στόχος για την ασθένεια του Darier

Φάκελος Ένας επιλεκτικός ρόλος της ντοπαμίνης στη μάθηση που ωθείται από την επιβράβευση

Ένας επιλεκτικός ρόλος της ντοπαμίνης στη μάθηση που ωθείται από την επιβράβευση