Θέμα Όνομα Περιγραφή
1 - Εισαγωγή Αρχείο Εισαγωγή (pptx)

Εισαγωγ

2 - Μοντέλα Βάσεων Δεδομένων και Σχεδιασμός Αρχείο Μοντέλο Οντοτήτων/Συσχετίσεων (pptx)

Μοντέλο Οντοτήτων/Συσχετίσεων

Αρχείο Σχεσιακό Μοντέλο (pptx)

Σχεσιακό Μοντέλο

Αρχείο Μετατροπή Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων σε Σχεσιακό (pptx)

Μετατροπή Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων σε Σχεσιακό

Αρχείο Ορισμοί Σχήματος σε SQL, Τροποποίηση/Δημιουργία Στιγμιοτύπου σε SQL (βασικές εντολές) (pptx)

Ορισμοί Σχήματος σε SQL, Τροποποίηση/Δημιουργία Στιγμιοτύπου σε SQL (βασικές εντολές)

3 - Γλώσσες Ερωτήσεων Βάσεων Δεδομένων Αρχείο Σχεσιακή Άλγεβρα (pptx)

Σχεσιακή Άλγεβρα

Αρχείο Σχεσιακός Λογισμός (pptx)

Σχεσιακός Λογισμός

Αρχείο SQL (pptx)

SQL

Αρχείο MySQL και Java (pptx)

MySQL και Java

4 - Λογικός Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων Αρχείο Συναρτησιακές Εξαρτήσεις. Διάσπαση (decomposition). Κανονικοποίηση (normalization) (pptx)

Συναρτησιακές Εξαρτήσεις. Διάσπαση (decomposition). Κανονικοποίηση (normalization)

5 - Υλοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Αρχείο Αποθήκευση Δεδομένων και Οργάνωση Αρχείων (pptx)

Αποθήκευση Δεδομένων και Οργάνωση Αρχείων

Αρχείο Ευρετήρια (pptx)

Ευρετήρια

Αρχείο Δεντρικά ευρετήρια, Β-δέντρα, Β+-δέντρα (pptx)

Δεντρικά ευρετήρια, Β-δέντρα, Β+-δέντρα

Αρχείο Δυναμικός Κατακερματισμός (pptx)

Δυναμικός Κατακερματισμός

Αρχείο Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ερωτήσεων (pptx)

Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ερωτήσεων

Ασκήσεις Αρχείο 1ο Σύνολο Ασκήσεων

1ο Σύνολο Ασκήσεων

Αρχείο 2ο Σύνολο Ασκήσεων

2ο Σύνολο Ασκήσεων

Αρχείο Προγραμματιστική Άσκηση (προαιρετική)

Προγραμματιστική Άσκηση (προαιρετική)

Αρχείο 3ο Σύνολο Ασκήσεων

3ο Σύνολο Ασκήσεων

Θέματα παλιών εξετάσεων Αρχείο Ιανουάριος 2013

Ιανουάριος 2013

Αρχείο Σεπτέμβριος 2013

Σεπτέμβριος 2013