Θέμα Όνομα Περιγραφή
1. Επικοινωνιακές δεξιότητες Αρχείο Επικοινωνιακές Δεξιότητες

1

2. Προσωποκεντρική συνέντευξη - Θεραπευτικές οδηγίες Αρχείο Ενσυναίσθηση introduction

2

Αρχείο Τι σημαίνει Προσωποκεντρική Ιατρική

2

3. Λήψη ιστορικού Αρχείο Διδασκαλία ενσυναίσθησης σε φοιτητές Ιατρικής

3

4. Μεταφορά άσχημων νέων Αρχείο Η Ανακοίνωση των Δυσάρεστων Ειδήσεων

4