Θέμα Όνομα Περιγραφή
1. Teaching Science in Science Museums and Science Centers Towards a New Pedagogy - Greece Αρχείο Σημειώσεις 1

1

Αρχείο Σημειώσεις 2a

2a

Αρχείο Σημειώσεις 2b

2b

Αρχείο Σημειώσεις 3

3

Αρχείο Σημειώσεις 4

4

Αρχείο Σημειώσεις 5

5

Αρχείο Σημειώσεις 6

6

Αρχείο Σημειώσεις 7

7

Αρχείο Keynote

6

2. Development of spatial thinking, geometry and physics. What can parents and preschool teachers interact with young children do to promote Αρχείο Σημειώσεις 1

1

Αρχείο Σημειώσεις 2

2

Αρχείο Σημειώσεις 3

3

Αρχείο Σημειώσεις 4

4

Αρχείο Σημειώσεις 5

5

Αρχείο Σημειώσεις 6

6

Αρχείο Σημειώσεις 7

7

Αρχείο Keynote

1

3. Educating the sustainability generation - Eidhoven Αρχείο Keynote

2

4. Hypothesis testing and argumentation skills A way forward - Cyprus Αρχείο Σημειώσεις 1a

1a

Αρχείο Σημειώσεις 1b

1b

Αρχείο Σημειώσεις 2

2

Αρχείο Σημειώσεις 4a

4a

Αρχείο Σημειώσεις 4b

4b

Αρχείο Σημειώσεις 5a

5a

Αρχείο Σημειώσεις 5b

5b

Αρχείο Σημειώσεις 6a

6a

Αρχείο Σημειώσεις 6b

6b

Αρχείο Σημειώσεις 7a

7a

Αρχείο Σημειώσεις 7b

7b

Αρχείο Keynote

3

5. Light, Science and Society The importance of plants for global CO2 reduction and wellbeing - Portugal Αρχείο Σημειώσεις 1

1

Αρχείο Σημειώσεις 2

2

Αρχείο Σημειώσεις 3

3

Αρχείο Σημειώσεις 4

4

Αρχείο Σημειώσεις 5

5

Αρχείο Σημειώσεις 6

6

Αρχείο Σημειώσεις 7

7

Αρχείο Keynote

4

6. Social sustainability in science education – an international perspective- Sweden Αρχείο Σημειώσεις 1

1

Αρχείο Σημειώσεις 2

2

Αρχείο Σημειώσεις 3

3

Αρχείο Σημειώσεις 4

4

Αρχείο Σημειώσεις 5

5

Αρχείο Σημειώσεις 6

6

Αρχείο Σημειώσεις 7

7

Αρχείο Keynote

5

7. Vision the interplay of the brain, mind and light and why what you see is not always what you get - Ireland Αρχείο Keynote

7