Θέμα Όνομα Περιγραφή
1. Βασικά σημεία της κβαντομηχανικής Αρχείο Σημειώσεις

1

2. Χτίζοντας τους κρυστάλλους από άτομα – Είδη δεσμών Αρχείο Σημειώσεις

2

3. Εισαγωγή σε εξ' υπαρχής ή/και ημι-υπαρχής κβαντικούς υπολογισμούς Ι Αρχείο Σημειώσεις

3

4. Εισαγωγή σε εξ' υπαρχής ή/και ημι-υπαρχής κβαντικούς υπολογισμούς ΙΙ Αρχείο Σημειώσεις

4