Θέμα Όνομα Περιγραφή
Αρχείο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α΄ ΜΕΡΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

1 - Το ηλεκτρικό πεδίο Αρχείο Το ηλεκτρικό πεδίο

Το ηλεκτρικό φορτίο. Ηλεκτρόνια και ατομικός πυρήνας. Ηλεκτρική διάκριση των υλικών. Φόρτιση σώματος. Ο νόμος του Coulomb. Διανυσματική μορφή του νόμου του Coulomb. Διανυσματική μορφή του νόμου του Coulomb. Η αρχή της επαλληλίας. Η έννοια του πεδίου. Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου. Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου ενός σημειακού φορτίου. Η αρχή της επαλληλίας για την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου. Το ηλεκτρικό δίπολο. 

2 - Ο νόμος του Gauss Αρχείο Ο νόμος του Gauss

Ηλεκτρικές δυναμικές γραμμές. Ηλεκτρική ροή. Ο νόμος του Gauss

3 - Το ηλεκτρικό δυναμικό Αρχείο Το ηλεκτρικό δυναμικό

Έργο κατά την μετακίνηση φορτίου σε ηλεκτροστατικό πεδίο. Το ηλεκτρικό δυναμικό. Δυναμικό ενός σημειακού ηλεκτρικού φορτίου. Δυναμικό συστήματος Ν σημειακών φορτίων. Δυναμικό συνεχούς κατανομήςηλεκτρικού φορτίου. Διαφορά δυναμικού. Δυναμική ενέργεια. Δυναμική ενέργεια συστήματος ηλεκτρικών φορτίων. Προσδιορισμός της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου από το δυναμικό. Το δυναμικό ενός ηλεκτρικού διπόλου σε σφαιρικές συντεταγμένες. Η ένταση του πεδίου ενός ηλεκτρικού διπόλου. Ισοδυναμικές επιφάνειες. Σύνοψη των ιδιοτήτων αγωγών σε ηλεκτροστατική ισορροπία. 

4 - Πυκνωτές Αρχείο Πυκνωτές

Πυκνωτές. Χωρητικότητα πυκνωτή. Χωρητικότητα διαφόρων συστημάτων αγωγών. Τυπικές συνδεσμολογίες πυκνωτών. Παράλληλη συνδεσμολογία. Συνδεσμολογία σειράς. Ηλεκτροστατική ενέργεια φορτισμένου πυκνωτή. Πυκνότητα ενέργειας του ηλεκτροστατικού πεδίου. Κίνηση φορτίου σε ηλεκτροστατικό πεδίο. 

5 - Διηλεκτρικά Αρχείο Διηλεκτρικά

Ηλεκτρικό δίπολο σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο. Η μηχανική ροπή. Η δυναμική ενέργεια του διπόλου. Πυκνωτές με διηλεκτρικά. Μεταβολή των χαρακτηριστικών ενός πυκνωτή με την εισαγωγή διηλεκτρικού μεταξύ των οπλισμών του. Πολικά και μη-πολικά μόρια. Υπολογισμός της επιφανειακής πυκνότητας του φορτίου πόλωσης. Η πόλωση. Ο νόμος του Gauss στο εσωτερικό διηλεκτρικών.  

6 - Ηλεκτρικό ρεύμα και αντίσταση Αρχείο Ηλεκτρικό ρεύμα και αντίσταση

Το ηλεκτρικό ρεύμα. Ο νόμος του Ohm. Η γενικευμένη μορφή του νόμου του Ohm. Το κλασικό μοντέλο της αγωγιμότητας των μετάλλων και η θεωρητική ερμηνεία του νόμου του Ohm. Πτώση τάσης. Το ποτενσιόμετρο. Ηλεκτρεγερτική δύναμη. Τυπικές συνδεσμολογίες αντιστάσεων. Ισχύς του ηλεκτρικού ρεύματος. Ισοζύγιο ενέργειας σε απλό ηλεκτρικό κύκλωμα. Το θεώρημα της μεγίστης ισχύος. 

7. Μέθοδοι επίλυσης κυκλωμάτων συνεχούς ηλεκτρικού ρεύματος Αρχείο Μέθοδοι επίλυσης κυκλωμάτων συνεχούς ηλεκτρικού ρεύματος

Αναγωγή σε απλό κύκλωμα. Η μέθοδος των κανόνων του Kirchhoff. 

8 - Οργανα ηλεκτρικών μετρήσεων. Φόρτιση και εκφόρτιση πυκνωτή Αρχείο Όργανα ηλεκτρικών μετρήσεων - Φόρτιση και εκφόρτιση πυκνωτή

Οργανα ηλεκτρικών μετρήσεων. Μεταβατικά φαινόμενα σε ηλεκτρικά κυκλώματα. Φόρτιση και εκφόρτιση πυκνωτή. 

9 - Το μαγνητικό πεδίο Αρχείο 9.1 Το μαγνητικό πεδίο
Αρχείο 9.2 Κίνηση φορτίου σε ομογενές μαγνητικό πεδίο
Αρχείο 9.3 Δυνάμεις Laplace σε Ρευματοφόρους Αγωγούς
Αρχείο 9.4 Ο νόμος των Biot-Savart

Ο νόμος των Biot-Savart

Αρχείο 9.5 Ο νόμος του Ampere

Ο νόμος του Ampere

Αρχείο 9.6 Ορισμός της μονάδας Ampere

Ορισμός της μονάδας Ampere

Αρχείο 9.7 Το ρεύμα μετατώπισης

Το ρεύμα μετατώπισης

Αρχείο 9.8 Οι μαγνητικές ιδιότητες της ύλης

Οι μαγνητικές ιδιότητες της ύλης

10 - Ηλεκτρομαγνητική Επαγωγή - Μεταβατικά φαινόμενα σε ηλεκτρικά κυκλώματα Αρχείο 10.1 Ο νόμος της επαγωγής ή νόμος του Faraday
Αρχείο 10.2 Γενικευμένη μορφή του νόμου του Faraday - Οι εξισώσεις του Maxwell
Αρχείο 10.3 Αυτεπαγωγή
Αρχείο 10.4 Αμοιβαία επαγωγή
Αρχείο 10.5 Το κύκλωμα RC

Το κύκλωμα RC

Αρχείο 10.6 Το κύκλωμα RL

Το κύκλωμα RL

Αρχείο 10.7 Το κύκλωμα LC

Το κύκλωμα LC

Αρχείο 10.8 Το κύκλωμα RLC σειράς
Αρχείο 10.9 Λυμένα Προβλήματα στα Μεταβατικά Φαινόμενα
11 - Εναλλασόμενα ρεύματα Αρχείο 11.1 Εναλλασόμενα ρεύματα

Εναλλασσόμενα ρεύματα

12 - Επίλυση κυκλωμάτων εναλλασομένου ρεύματος Αρχείο 12.1 - Η αλγεβρική μέθοδος
Αρχείο 12.2 - Η γεωμετρική μέθοδος

Η γεωμετρική μέθοδος

Αρχείο 12.3 - Η μέθοδος των μιγαδικών μεγεθών

Η μέθοδος των μιγαδικών μεγεθών

Αρχείο 12.4 - Λυμένες Ασκήσεις