Θέμα Όνομα Περιγραφή
Αρχείο Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης_Οδηγός Μαθητή

Οδηγός Μαθητή

Αρχείο Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης_Οδηγός Εκπαιδευτικού

Οδηγός Μαθητή

Αρχείο Οδηγός Χρήσης Ψηφιακού Αποθετηρίου

Οδηγός Χρήσης Ψηφιακού Αποθετηρίου

Νομός Άρτας Αρχείο Βιβλίο Δασκάλου

Το ψηφιακό βιβλίο του εκπαιδευτικού

Αρχείο Βιβλίο Μαθητή

Το αρχείο περιέχει δραστηριότητες σχετικά με το Γεφύρι της Άρτας:

 • πριν την εφαρμογή στο πεδίο
 • στο πεδίο
 • μετά την εφαρμογή στο πεδίο
Αρχείο Βιβλίο Δασκάλου

Το ψηφιακό βιβλίο του εκπαιδευτικού

Αρχείο Βιβλίο Μαθητή

Το αρχείο περιέχει δραστηριότητες σχετικά με την Μονή Παρηγορήτισσας Άρτας:

 • πριν την εφαρμογή στο πεδίο
 • στο πεδίο
 • μετά την εφαρμογή στο πεδίο
Νομός Θεσπρωτίας Αρχείο Βιβλίο Δασκάλου

Το ψηφιακό βιβλίο του εκπαιδευτικού

Αρχείο Βιβλίο Μαθητή

Το αρχείο περιέχει δραστηριότητες σχετικά με την Μονή Γηρομερίου Θεσπρωτίας:

 • πριν την εφαρμογή στο πεδίο
 • στο πεδίο
 • μετά την εφαρμογή στο πεδίο
Αρχείο Βιβλίο Δασκάλου

Το ψηφιακό βιβλίο του εκπαιδευτικού

Αρχείο Βιβλίο Μαθητή

Το αρχείο περιέχει δραστηριότητες σχετικά με τον Πύργο Κούλιας Παραμυθιάς:

 • πριν την εφαρμογή στο πεδίο
 • στο πεδίο
 • μετά την εφαρμογή στο πεδίο
Νομός Ιωαννίνων Αρχείο Βιβλίο Δασκάλου

Το ψηφιακό βιβλίο του εκπαιδευτικού

Αρχείο Βιβλίο Μαθητή_Μαντείο Δωδώνης

Το αρχείο περιέχει δραστηριότητες σχετικά με το Μαντείο της Δωδώνης:

 • πριν την εφαρμογή στο πεδίο
 • στο πεδίο
 • μετά την εφαρμογή στο πεδίο
Αρχείο Βιβλίο Μαθητή_Θέατρο Δωδώνης

Το αρχείο περιέχει δραστηριότητες σχετικά με το Θέατρο της Δωδώνης:

 • πριν την εφαρμογή στο πεδίο
 • στο πεδίο
 • μετά την εφαρμογή στο πεδίο
Αρχείο Βιβλίο Δασκάλου

Το ψηφιακό βιβλίο του εκπαιδευτικού

Αρχείο Βιβλίο Μαθητή

Το αρχείο περιέχει δραστηριότητες σχετικά με τη Μονή Μολυβδοσκέπαστης:

 • πριν την εφαρμογή στο πεδίο
 • στο πεδίο
 • μετά την εφαρμογή στο πεδίο
Αρχείο Βιβλίο Δασκάλου

Το ψηφιακό βιβλίο του εκπαιδευτικού

Αρχείο Βιβλίο Μαθητή

Το αρχείο περιέχει δραστηριότητες σχετικά με το Τζαμί Ασλάν Πασά:

 • πριν την εφαρμογή στο πεδίο
 • στο πεδίο
 • μετά την εφαρμογή στο πεδίο
Αρχείο Βιβλίο Δασκάλου

Το ψηφιακό βιβλίο του εκπαιδευτικού

Αρχείο Βιβλίο Μαθητή

Το αρχείο περιέχει δραστηριότητες σχετικά με τη Μονή Φιλανθρωπηνών:

 • πριν την εφαρμογή στο πεδίο
 • στο πεδίο
 • μετά την εφαρμογή στο πεδίο
Νομός Πρέβεζας Αρχείο Βιβλίο Δασκάλου

Το ψηφιακό βιβλίο του εκπαιδευτικού

Αρχείο Βιβλίο Μαθητή

Το αρχείο περιέχει δραστηριότητες σχετικά με το Κάστρο της Πάργας:

 • πριν την εφαρμογή στο πεδίο
 • στο πεδίο
 • μετά την εφαρμογή στο πεδίο
Αρχείο Βιβλίο Δασκάλου

Το ψηφιακό βιβλίο του εκπαιδευτικού

Αρχείο Βιβλίο Μαθητή

Το αρχείο περιέχει δραστηριότητες σχετικά με το Νεκρομαντείο:

 • πριν την εφαρμογή στο πεδίο
 • στο πεδίο
 • μετά την εφαρμογή στο πεδίο
Αρχείο Βιβλίο Δασκάλου

Το ψηφιακό βιβλίο του εκπαιδευτικού

Αρχείο Βιβλίο Μαθητή

Το αρχείο περιέχει δραστηριότητες σχετικά με το Ωδείο Νικόπολης:

 • πριν την εφαρμογή στο πεδίο
 • στο πεδίο
 • μετά την εφαρμογή στο πεδίο
Υλικό Σχολικών Μονάδων Φάκελος 2ο Δ.Σ Άρτας

2ο Δ.Σ Άρτας

Φάκελος Δ.Σ Καλαμιάς Άρτας

Δ.Σ Καλαμιάς Άρτας

Φάκελος Δ.Σ Αγίου Σπυρίδωνα Άρτας

Δ.Σ Αγίου Σπυρίδωνα Άρτας

Φάκελος Δ.Σ Μεγάρχης Άρτας

Δ.Σ Μεγάρχης Άρτας

Φάκελος 4ο Δ.Σ Ηγουμενίτσας

4ο Δ.Σ Ηγουμενίτσας

Φάκελος 5ο Δ.Σ Ηγουμενίτσας

5ο Δ.Σ Ηγουμενίτσας

Φάκελος 2ο Δ.Σ Φιλιατών

2ο Δ.Σ Φιλιατών

Φάκελος 1ο Πρότυπο Πειραματικό Δ.Σ. Ιωαννίνων

1ο Πρότυπο Πειραματικό Δ.Σ. Ιωαννίνων

Φάκελος 2ο Πρότυπο Πειραματικό Δ.Σ. Ιωαννίνων

2ο Πρότυπο Πειραματικό Δ.Σ. Ιωαννίνων

Φάκελος 7ο Δ.Σ. Ιωαννίνων

7ο Δ.Σ. Ιωαννίνων

Φάκελος 27ο Δ.Σ. Ιωαννίνων

27ο Δ.Σ. Ιωαννίνων

Φάκελος Δ.Σ. Περάματος

Δ.Σ. Περάματος Ιωαννίνων

Φάκελος 2ο Δ.Σ. Ανατολής

2ο Δ.Σ. Ανατολής

Φάκελος Δ. Σ. Αγίου Ιωάννη

Δ. Σ. Αγίου Ιωάννη

Φάκελος Δ.Σ. Παρακαλάμου

Δ.Σ. Παρακαλάμου

Φάκελος Δ.Σ. Μπάφρας-Νεοκαισάρειας

Δ.Σ. Μπάφρας-Νεοκαισάρειας

Φάκελος Δ.Σ. Πραμάντων

Δ.Σ. Πραμάντων

Φάκελος 7ο Δ.Σ. Πρέβεζας

7ο Δ.Σ. Πρέβεζας

Φάκελος 1ο Δ.Σ. Φιλιππιάδας

1ο Δ.Σ. Φιλιππιάδας

Φάκελος 3ο Δ.Σ. Φιλιππιάδας

3ο Δ.Σ. Φιλιππιάδας

Φάκελος Δ.Σ. Σινώπης

Δ.Σ. Σινώπης

Συμπληρωματικό Εκπαιδευτικό Υλικό Αρχείο Συνοππτική παρουσίαση του Θεωρητικού Πλαισίου της Μεθόδου Project - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (νυν ΙΕΠ)


Συνοππτική παρουσίαση του Θεωρητικού Πλαισίου της Μεθόδου Project - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (νυν ΙΕΠ)

Συμπληρωματική Βιβλιογραφία Σελίδα Βιβλιογραφικά δεδομένα

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Προτεινόμενο λογισμικό Διεύθυνση URL OpenOffice_Δωρεάν Ελληνική Σουίτα Γραφείου

OpenOffice_Δωρεάν Ελληνική Σουίτα Γραφείου 

Διεύθυνση URL TeamViewer_Απομακρυσμένη βοήθεια

Απομακρυσμένη βοήθεια:

Διεύθυνση URL Winrar_Πρόγραμμα συμπίεσης αρχείων

Πρόγραμμα συμπίεσης winrar

Διεύθυνση URL Audacity_Πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου

Πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου

Διεύθυνση URL Paint.Net_Πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας

Πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας_Paint.Net

Διεύθυνση URL VLC media player_Πρόγραμμα αναπαραγωγής πολλών τύπων αρχείων πολυμέσων

Πρόγραμμα αναπαραγωγής πολλών τύπων αρχείων πολυμέσων_VLC media player

Διεύθυνση URL Skype_Πρόγραμμα επικοινωνίας

Skype_Πρόγραμμα επικοινωνίας

Διεύθυνση URL Adobe Reader
Διεύθυνση URL Google Chrome_Φυλλομετρητής ιστού

Google Chrome_Φυλλομετρητής ιστού

Διεύθυνση URL Mozilla Firefox_Φυλλομετρητής ιστού

Mozilla Firefox_Φυλλομετρητής ιστού

Διεύθυνση URL CDBurnerXP_Λογισμικό εγγραφής CD

CDBurnerXP_Λογισμικό εγγραφής CD

Διεύθυνση URL AVG AntiVirus FREE_Πρόγραμμα προστασίας απο ιούς

AVG AntiVirus FREE_Πρόγραμμα προστασίας απο ιούς

Διεύθυνση URL CmapTools_Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης

CmapTools_Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης

Βιντεοθήκη Αρχείο Ιστορικό Γεφύρι Άρτας

Ιστορικό Γεφύρι Άρτας

Αρχείο Ο θρύλος του Γεφυριού της Άρτας_video animation

Ο θρύλος του Γεφυριού της Άρτας

Αρχείο Το Νεκρομαντείο Αχέροντα

Το Νεκρομαντείο Αχέροντα

Αρχείο Το Κάστρο της Πάργας

Το Κάστρο της Πάργας

Αρχείο Ο Αρχαιολογικός χώρος της Δωδώνης

Ο Αρχαιολογικός χώρος της Δωδώνης

Αρχείο Μονή Φιλανθρωπηνών

Μονή Φιλανθρωπηνών

Αρχείο Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Μολυβδοσκέπαστης

Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Μολυβδοσκέπαστης

Διεύθυνση URL Τρισδιάστατη αναπαράσταση του Νεκρομαντείου της Αρχαίας Εφύρας

Τρισδιάστατη αναπαράσταση του Νεκρομαντείου της Αρχαίας Εφύρας