Θέμα Όνομα Περιγραφή
Αρχείο Σημειώσεις Μαθήματος

Σημειώσεις ΚΕφαλαίου 1

1. Εισαγωγή Αρχείο Σημειώσεις Κεφαλαίου 1

Σημειώσεις Κεφαλαίου 1

Διεύθυνση URL Χρήση του SAGE online

Ο πιο απλός τρόπος δοκιμής του SAGE (χωρίς την εγκατάσταση λογισμικού) είναι η χρήση online μέσω της ιστοσελίδας http://sagecell.sagemath.org/ η οποία μας επιτρέπει να εκτελούμε μια σειρά από εντολές σε έναν server ο οποίος συντηρείται από τους δημιουργού ςτου SAGE. Συνδεθείτε ακολουθώντας την παραπομπή και σώστε μια εντολή πχ
plot(sin(x^2),x,0,2*pi)

2. Απλοί αναλυτικοί - αριθμητικοί υπολογισμοί - Γραφικά Αρχείο Σημειώσεις Κεφαλαίου 2

Σημειώσεις Κεφαλαίου 2

Αρχείο Πρακτική Κεφαλαίου 2

Σημειώσεις Κεφαλαίου 2

3. Γραφικά Αρχείο Σημειώσεις Κεφαλαίου 3

Σημειώσεις Κεφαλαίου 3

Αρχείο Πρακτική Κεφαλαίου 3

Σημειώσεις Πρακτικής

Αρχείο Αρχεία δεδομένων για πρακτική

Χρειάζεται να αποσυμπιεστεί το κάθε αρχείο και να μεταφερθεί στον server  που φιλοξενεί το SAGE.

Διεύθυνση URL Ενδιαφέροντα Animations

Ενδιαφέροντα Animations

4. Σύνθετοι αναλυτικοί - αριθμητικοί υπολογισμοί Αρχείο Σημειώσεις Κεφαλαίου 4

Σημειώσεις Κεφαλαίου 4

Αρχείο Πρακτική Κεφαλαίου 4

Σημειώσεις Πρακτικής

5. Εφαρμογές στα Μαθηματικά Αρχείο Σημειώσεις Κεφαλαίου 5

Σημειώσεις Κεφαλαίου 5

Αρχείο Πρακτική Κεφαλαίου 5

Αρχείο Πρακτικής

6. Εφαρμογές στη Φυσική Αρχείο Σημειώσεις Κεφαλαίου 6

Σημειώσεις Κεφαλαίου 6

Αρχείο Πρακτική Κεφαλαίου 6

Αρχείο πρακτικής

Αρχείο Άσκηση- Διπλό εκκρεμές

Άσκηση