θέμα Όνομα Περιγραφή
Αρχείο Σημειώσεις Μαθήματος

Σημειώσεις ΚΕφαλαίου 1

1. Εισαγωγή Αρχείο Σημειώσεις Κεφαλαίου 1

Σημειώσεις Κεφαλαίου 1

URL Χρήση του SAGE online

Ο πιο απλός τρόπος δοκιμής του SAGE (χωρίς την εγκατάσταση λογισμικού) είναι η χρήση online μέσω της ιστοσελίδας http://sagecell.sagemath.org/ η οποία μας επιτρέπει να εκτελούμε μια σειρά από εντολές σε έναν server ο οποίος συντηρείται από τους δημιουργού ςτου SAGE. Συνδεθείτε ακολουθώντας την παραπομπή και σώστε μια εντολή πχ
plot(sin(x^2),x,0,2*pi)

2. Απλοί αναλυτικοί - αριθμητικοί υπολογισμοί - Γραφικά Αρχείο Σημειώσεις Κεφαλαίου 2

Σημειώσεις Κεφαλαίου 2

Αρχείο Πρακτική Κεφαλαίου 2

Σημειώσεις Κεφαλαίου 2

3. Γραφικά Αρχείο Σημειώσεις Κεφαλαίου 3

Σημειώσεις Κεφαλαίου 3

Αρχείο Πρακτική Κεφαλαίου 3

Σημειώσεις Πρακτικής

Αρχείο Αρχεία δεδομένων για πρακτική

Χρειάζεται να αποσυμπιεστεί το κάθε αρχείο και να μεταφερθεί στον server  που φιλοξενεί το SAGE.

URL Ενδιαφέροντα Animations

Ενδιαφέροντα Animations

4. Σύνθετοι αναλυτικοί - αριθμητικοί υπολογισμοί Αρχείο Σημειώσεις Κεφαλαίου 4

Σημειώσεις Κεφαλαίου 4

Αρχείο Πρακτική Κεφαλαίου 4

Σημειώσεις Πρακτικής

5. Εφαρμογές στα Μαθηματικά Αρχείο Σημειώσεις Κεφαλαίου 5

Σημειώσεις Κεφαλαίου 5

Αρχείο Πρακτική Κεφαλαίου 5

Αρχείο Πρακτικής

6. Εφαρμογές στη Φυσική Αρχείο Σημειώσεις Κεφαλαίου 6

Σημειώσεις Κεφαλαίου 6

Αρχείο Πρακτική Κεφαλαίου 6

Αρχείο πρακτικής

Αρχείο Άσκηση- Διπλό εκκρεμές

Άσκηση