Θέμα Όνομα Περιγραφή
Αρχείο Περιγραφή μαθημάτων

1

Μάθημα 1ο και 2ο Αρχείο Ηρόδοτος 1.56-58 ~ 1.3 Θουκυδίδης

5

Αρχείο Discourses on the fist book of Herodotus

3

Αρχείο "Croesus on Pyre"

2

Αρχείο ARION AND THE DOLPHIN

1

Αρχείο Η εκδίκηση στον Ηρόδοτο

2

Αρχείο "Κλέοβις και Βίτων"

6

Μάθημα 3ο Αρχείο Κείμενο

3

Μάθημα 4ο Αρχείο Κείμενο

4

Μάθημα 5ο Αρχείο Κείμενο

5

Μάθημα 6ο Αρχείο Κείμενο

6

Μάθημα 7ο Αρχείο Κείμενο Α

7

Αρχείο Κείμενο Β

2

Μάθημα 8ο Αρχείο Κείμενο

8

Μάθημα 9ο Αρχείο Κείμενο

9

Αρχείο Εισαγωγή στον Αιγυπτιακό λόγο

9

Μάθημα 10ο Αρχείο Κείμενο

10

Μάθημα 11ο Αρχείο Κείμενο

11

Μάθημα 12ο Αρχείο Κείμενο

12

Μάθημα 13ο Αρχείο Κείμενο Α

13

Αρχείο Κείμενο Β

13

Βιβλιογραφία Αρχείο Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

2