θέμα Όνομα Περιγραφή
1 - Τι είναι η ιστορία της τέχνης - Ορισμοί Αρχείο σημειώσεις

α

2 - Λεξιλόγιο και όροι των ιστορικών της τέχνης - Μορφή και σύνθεση - Χρώμα Αρχείο σημειώσεις

α

3 - Βασικά ερωτήματα - Περιοδολόγηση - Δυτική Ευρωπαική τέχνη - Ιεραρχία των θεματικών ειδών Αρχείο σημειώσεις

α

4 - Στυλ και θέμα - Αναμίξεις και Πρωτοπορία - H παραγγελιοδοσία στην τέχνη Αρχείο σημειώσεις

α

5 - Η ιστορία της Τέχνης τους τελευταίους δυο αιώνες - Pablo Picasso Αρχείο σημειώσεις

α

6 - Pablo Picasso - Giorgio Vasari - Πρόδρομοι της Ιστορίας της Τέχνης εως τον 18 αιώνα Αρχείο σημειώσεις

α

7 - Giorgio Vasari - Η γέννηση της Ιστορίας της Τέχνης και η συγκρότηση του καλλιτεχνικού κόσμου - Εταιρεία Ελλήνων Ιστορικών Τέχνης Αρχείο σημειώσεις

α

8 - Η γέννηση της Ιστορίας της Τέχνης και η συγκρότηση του καλλιτεχνικού κόσμου Grand Tour Αρχείο σημειώσεις

α

9 - CONNOISSEUR/εμπειρογνωμοσύνη/ειδημοσύνη - Οι 3 πρώτες περίοδοι: βιρτουόζοι/wunderkammer, Jonathan Richardson, η επόμενη γενιά Αρχείο σημειώσεις

α

10 - Η τέταρτη,η πέμπτη περίοδος και το τέλος της εμπειρογνωμοσύνης / ειδημοσύνης Αρχείο σημειώσεις

α

11 - Βίνκελμαν - Η πολιτιστική ιστορία της τέχνης Αρχείο σημειώσεις

α

12 - Βίνκελμαν Heinrich Wölfflin - Τα Πέντε Ζεύγη Εννοιών του Στυλ - Γραμμικό και Ζωγραφικό Αρχείο σημειώσεις

α

13 - Επιφάνεια και βάθος - Απόλυτη και Σχετική Σαφήνεια Αρχείο σημειώσεις

α

Ασκήσεις Αρχείο ασκήσεις

α

Εξετάσεις - Το Βιβλίο και Πρόσθετο Βοηθητικό Υλικό, Άρθρα, Διαφάνειες, Ασκήσεις Αρχείο 2015 Βιβλίο Σαραφιανός - Εισαγωγή

2015 Βιβλίο Σαραφιανός - Εισαγωγή

Αρχείο Κοινωνική Ιστορία της Τέχνης και Μαρξισμός - Hatt and Klonk

Κοινωνική Ιστορία της Τέχνης

Αρχείο Προσθήκη 1 - Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης

Άνταλ - Ενότητα: Κοινωνική Ιστορία της Τέχνης

Φάκελος 2015 Περιοδολόγηση και Επισκόπηση της Ιστορίας της Τέχνης - Powerpoints and PDFs

Περιοδολόγηση και επισκόπηση της Ιστορίας της Ευρωπαϊκής Τέχνης - Powerpoints και PDFs

1 - Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης - Προκαταρκτικά Αρχείο Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης - Προκαταρκτικά
Αρχείο Εισαγωγή στις Ιστορικές Σπουδές

Εισαγωγή στις Ιστορικές Σπουδές

2 - Εισαγωγή Ιστορία Τέχνης - Μαθήματα 1-4 Αρχείο Εισαγωγή Ιστορία Τέχνης - Μαθήματα 1-4
3 - Εισαγωγή ΙΤ - Μαθήματα 5-8 Αρχείο Εισαγωγή ΙΤ - Μαθήματα 5-8
4 - Εισαγωγή ΙΤ - Μαθήματα 9-11 Αρχείο Εισαγωγή ΙΤ - Μαθήματα 9-11
5 - Εισαγωγή ΙΤ - Μαθήματα 12-13 Αρχείο Εισαγωγή ΙΤ - Μαθήματα 12-13