Θέμα Όνομα Περιγραφή
Διεύθυνση URL Ερωτηματολόγιο ΜΠΟΡΩ!

Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγηγης των δυνατοτήτων του φοιτητή

1. Βασικές αρχές Πρώτων Βοηθειών Αρχείο ΕΕΣ - Πρώτες Βοήθειες για Πολίτες - Βασικές Αρχές

1

2. Μυοσκελετικές κακώσεις Αρχείο ΕΕΣ - Πρώτες Βοήθειες για Πολίτες - Μυοσκελετικές Κακώσεις

2

3. Επιδράσεις της θερμοκρασίας στο σώμα Αρχείο ΕΕΣ - Πρώτες Βοήθειες για Πολίτες - Έκθεση στο περιβάλλον

3

4. Επιδράσεις από δηλητήρια Αρχείο ΕΕΣ - Πρώτες Βοήθειες για Πολίτες - Έκθεση στο περιβάλλον

4

5. Επιδράσεις ηλεκτρικού ρεύματος Αρχείο Κ. Τούντας - Πρώτες Βοήθειες - Επιδράσεις Ηλεκτρικού Ρεύματος

5

6. Ξένα σώματα Αρχείο Κ. Τούντας - Πρώτες Βοήθειες - Ξένα Σώματα

6

7. Ασφυξία Αρχείο ΕΕΣ - Πρώτες Βοήθειες για Πολίτες - Έκθεση στο περιβάλλον

7

8. Απώλεια αισθήσεων Αρχείο ΕΕΣ - Πρώτες Βοήθειες για Πολίτες - Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση

Αρχείο ΕΕΣ - Πρώτες Βοήθειες για Πολίτες - Εξειδικευμένες Τεχνικές ΚΑΑ